Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Høringssvar - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Fagforbundet har avgitt høringssvar om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.