Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Sykehusskilt
Illustrasjon: Sykehus (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har avlagt høringssvar ifbm forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se vedlegg