Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

- Helseministeren har ansvaret (Fagbladet 27.10.17)

Datatilsynet slakter konkurranseutsettingen av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Helseminister Bent Høie har ansvaret, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd og mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko da Helse Sør-Øst vedtok å outsource IT-infrastrukturen, skriver NRK. «Vår vurdering er at det ikke finnes formildende omstendighet i denne saken», skriver Datatilsynet i en knusende rapport.

Datatilsynet kaller det en unik sak, og ser det som svært alvorlig at Helse Sør-Øst RHF ikke har forankret beslutningen hos sykehusene. Ni sykehus må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr. Til sammen må foretakene ut med 7, 2 millioner kroner for lovbruddene. 

Kun fagforeningene advarte

NRK har gjennomgått alle styredokumentene til Helse Sør-Øst og Sykehuspartner i 2016 og 2017. Gjennomgangen viser at informasjonssikkerhet og personvern knapt er nevnt. Med unntak av fagforeningene har ingen i styret stilt spørsmål ved informasjonssikkerheten, skriver NRK.

– Våre tillitsvalgte og fagfolk advarte om risikoen i forkant og ba dem utsette vedtak om outsourcing, men verken administrativ ledelse, styret, eller helseministeren tok våre advarsler til etterretning. Vi foreslo samtidig å drifte dette i egenregi med de dyktige fagfolkene som allerede er ansatt i Helse Sør-Øst, men dette ønsket ble ikke imøtekommet, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, da skandalen ble kjent.

Helseminister Bent Høie avviste fagforeningenes bekymringsmeldinger. Sammen med El & IT og NITO ba Fagforbundet om et møte med helseministeren for å utrykke sin bekymring. Departementet svarte at de ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden var godt kjent med saksområdet.

– Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sier Sissel M. Skoghaug.

Les hele artikkelen i Fagbladet