Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundets høringssvar til Kvinnslandutvalget

Regjeringa har nedsatt et utvalg (Kvinnslandutvalget) som skal se på organisering av eierskapet i spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet er invitert til å gi innspill til utvalgets arbeid og mandat.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet er opptatt av å øke den folkevalgte styringen av sykehusene. Vi mener videre at det er viktig å basere en framtidig styringsmodell på et lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Det er heller ikke naturlig med noen vesentlig endring av antall helseforetak som tilbyr sykehustjenester slik vi ser det. Imidlertid mener Fagforbundet at finansieringssystemet bør endres.

Les hele høringssvaret fra Fagforbundet her: