- Vi må ha mer fokus på IT-sikkerhet, erkjenner direktør Cecilie Daae i DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, til NRK. I april overtok DSB ansvaret for nødnettet.

I direktoratet får NRK uklare svar på spørsmål om Sikkerhetsloven fremdeles brytes.

- Frem til nå har man vært opptatt av å etablere nødnettet. Vi jobber med å tette sikkerhetshullene, understreker Daae, og varsler at de vil trenge økte bevilgninger.