Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Vervebrosjyrer for sykehusansatte

I forbindelse med verveinnsatsen overfor sykehusene er det utviklet en ny generasjon brosjyrer for en rekke yrkesgrupper. Brosjyrene er først og fremst ment å fungere i elektroniske utgaver på I-pad, nettbrett, mobil eller skjermer.

Brosjyrene har aktive lenker til innmeldingsfunksjonen på hjemmesiden, spørsmål og svar om Fagforbundet og flere av dem har også lenker til mer stoff om yrkesgruppa. Hvis du har en iPad kan du åpne dem i iBooks. 

Brosjyrene er også tilgjengelige i trykket versjon som er tilgjengelige på posten.