Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Sykehus Aktuelt arkiv

Kirkenes sykehus: Ansatte har tillit til at feilene rettes opp (iFinnmark.no 26.03.18)

Knut Harald Eriksen er Fagforbundets tillitsvalgte ved Kirkenes sykehus. Ifølge han har de ansatte full tillit til at de ansvarlige for byggeprosjektet ved det nye sykehuset på Skytterhusfjellet får orden på utfordringene som har kommet frem den siste tiden.

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

Helse-Norge 2040 En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer enn dobles behovet for helsepersonell og for leger.

Pris for årets beste arbeidsgiver til Helse Midt-Norge

Årets arbeidsgiverpris Nestleder Sissel M. Skoghaug overrakte Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver i sykehus til divisjonssjef Tove Ofstad Holan ved St. Olavs Driftsservice. - Prisen henger høyt fordi det er dine egne som har nominert deg, og forslagsstillerne vektla spesielt tiltakene «partssamarbeid» og «medarbeiderskap», sa Skoghaug.

Samarbeidsavtale signert mellom Fagforbundet og Spekter

God tone På sykehuskonferansen signerte Sylvia Brustad, direktør for Spekter-Helse og leder i Fagforbundet, Mette Nord, en samarbeidsavtale som har i seg at gode løsninger best utvikles gjennom samarbeid i topart- og trepartssamarbeidet.

Kompetansebehov, oppgavefordeling og ny teknologi på dagsorden

Klar for alt På sykehuskonferansen 2018 skal Fagforbundet lytte, lære og debattere hvordan en kan arbeide klokere uten å løpe fortere.

Datatilsynet om IKT-skandalen: Det fantes ingen risikovurdering (Fagbladet 05.02.18)

Kan nye og strenge regler stoppe nye dataskandaler – som den vi så da Norges største helseforetak satte utlendinger til å drive datasystemet med sensitive personopplysninger?

Fagforbundet: – Offentlige sykehus avmagres. Private sykehus på fetekur. (Fagbladet 16.01.18)

– Regjeringens iver etter å privatisere felleskapets sykehus eskalerer, mener Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug. Hun tror det blir mer konkurranse og økt privatisering i sykehusene med det hun kaller stålblå regjering.

Sykehuset Innlandet: Tillitsvalgte reagerer på sykehusbudsjettet (Østlendingen 20.12.17)

Administrasjonen i Sykehuset Innlandet mener 116 færre ansatte skal behandle flere pasienter neste år. Samtlige foretakstillitsvalgte er bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen om styret vedtar budsjettet med et overskudd på 100 millioner kroner.

Årets helsefagarbeider i Hordaland er kåret

mortencbilde1.jpg Hordaland har kåret årets helsefagarbeider. Vinneren er medlem av Fagforbundet Helse Bergen og arbeider på Medisinsk avdeling post 6 ved Haukeland universitetssykehus.

Fritt behandlingsvalg undergraver norske helsetjenester og gjør dem dyrere

Mette hilser Fagforbundets leder, Mette Nord, gikk til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk da statsråd Jan Tore Sanner besøkte LO Stats årlige kartellkonferanse på Gol.