Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Ansattrepresentant i Helse Midt-Norge sitt styre vil ha ekstern gjennomgang (Sunnmørsposten 04.10.17)

Styremedlem Ivar Østrem fra Fagforbundet i Helse Midt-Norge har ikke tro på at Helse Møre og Romsdal klarer å spare seg i mål.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

For rundt tre år siden ble det bestemt at Helse Møre og Romsdal skulle spare 80–100 millioner årlig fram til 2021 for å få råd til å investere. Helseforetaket har ikke vært i nærheten av resultatkravene fra Helse Midt-Norge, og har bommet med rundt en halv milliard siden 2011.

– «Kontinuerlig forbedring»-prosjektet er viktig, men det monner ikke for å komme i økonomisk balanse i forhold til kravene fra Helse Midt, sier ansattrepresentant Østrem. Hittil i år er det lokale foretaket over 100 millioner kroner bak kravet.

Østrem mener hovedgrunnen til at økonomien går i feil retning er for marginale budsjetter i forhold til behovet. – Slik jeg kjenner Helse Møre og Romsdal er det ganske stor slitasje på personalet, og det er et ekstremt press på å holde budsjettene, forteller Østrem.

Flere ganger har han forsøkt å få en revisjon av finansieringsmodellen, uten at Helse Midt skal ha vist særlig vilje til dette.

– Jeg tror det må på plass en nøytral gjennomgang med folk utenfra. Kanskje Oslo Economics bør se på vektingene i modellen. Det er ikke sikkert Helse Møre og Romsdal får for lite penger – det kan også være slik at Helse Midt-Norge får for lite, men det er viktig at vi får en klarhet i dette. I forhold til kostnadsindeksen i regionen, der Helse Møre og Romsdal er blant de laveste, så kan en sette spørsmålstegn ved om vektingene i finansieringsmodellen er riktig, sier Østrem.

Ser for seg sammenslåinger

Styremedlemmet ser for seg at det må tas større grep for å få endene til å møtes økonomisk.

– Jeg har ikke tro på å bruke ostehøvelen. Den rammer vilkårlig. Vi må se på større strukturelle grep. Dette handler ikke om å bygge ned den totale pasientbehandlingen, men å se på hvordan pasientbehandlingen organiseres, sier Østrem. – Den tida vi var Helse Sunnmøre (før 2011) gikk vi med overskudd. Så ble vi slått sammen til Helse Møre og Romsdal. Dette skjedde samtidig med at finansieringsmodellen ble lagt om, påpeker Østrem.

– Vi har ingen kommentar, skriver kommunikasjonsdirektør Tor H. Haukås i Helse Midt-Norge til Sunnmørsposten.

Kilde: Sunnmørsposten