Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet i sykehusene

Fagforbundet arbeider offensivt i forhold til sykehus. Vi vil styrke kvaliteten på sykehustjenestene og bidra til gode og trygge arbeidsplasser. På disse sidene finner du oppbyggingen av Fagforbundets sykehusarbeid og politikken vår, viktig offentlig informasjon, oversikt over helseforetak og yrker i sykehusene. Vi jobber også mye med samhandlingsreformen. Informasjon om lønn og lønnsforhandlinger finner du på tariffsidene

Følg oss på Facebook

Aktuelt

Vis alle

Hjelpepleiere presses ut av sykehusene (NRK Vestfold 27.06.18)

Fagforbundet mener sykepleierne tar jobbene til hjelpepleierne, og legger skylden på Norsk Sykepleierforbund.

- Noe må gjøres på Reinsvoll sykehus (Oppland Arbeiderblad 26.06.18)

Tillitsvalgte mener situasjonen ved Reinsvoll sykehus er prekær. Arbeidstilsynet er varslet.

Lær av helseskandalene!

Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det...

Godt vervearbeid i Sauda

Godt vervearbeid i Sauda

Torill Herigstad og Jeanette Romslo fra Fagforbundet Rogaland fant 6 nye medlemmer ved ambulanselinjen på Sauda Videregående...

Leserinnlegg: Bent Høie - din medisin virker ikke (Nordlys 01.06.18)

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Hans Martin Aase, avdelingsleder i Fagforbundet har skrevet leserinnlegg i Nordlys.

Fagforbundet i Stortinget om luftambulansesaken

Fagforbundet i Stortinget om luftambulansesaken

Fagforbundet er kritiske til at konkurranse basert på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår settes foran sikker...

Kirkenes sykehus: Ansatte har tillit til at feilene rettes opp (iFinnmark.no 26.03.18)

Knut Harald Eriksen er Fagforbundets tillitsvalgte ved Kirkenes sykehus. Ifølge han har de ansatte full tillit til at de...

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer...

Pris for årets beste arbeidsgiver til Helse Midt-Norge

Pris for årets beste arbeidsgiver til Helse Midt-Norge

Nestleder Sissel M. Skoghaug overrakte Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver i sykehus til divisjonssjef Tove Ofstad...

Samarbeidsavtale signert mellom Fagforbundet og Spekter

Samarbeidsavtale signert mellom Fagforbundet og Spekter

På sykehuskonferansen signerte Sylvia Brustad, direktør for Spekter-Helse og leder i Fagforbundet, Mette Nord, en...

Kompetansebehov, oppgavefordeling og ny teknologi på dagsorden

Kompetansebehov, oppgavefordeling og ny teknologi på dagsorden

På sykehuskonferansen 2018 skal Fagforbundet lytte, lære og debattere hvordan en kan arbeide klokere uten å løpe...

Datatilsynet om IKT-skandalen: Det fantes ingen risikovurdering (Fagbladet 05.02.18)

Kan nye og strenge regler stoppe nye dataskandaler – som den vi så da Norges største helseforetak satte utlendinger...

Finn din helseregion

Sykehuskonferansen 2018

Fagforbundets sykehuskonferanse blir avholdt 15. - 16. mars 2018 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Pleie og omsorg

Drift og vedlikehold i sykehusene

Navet i sykehusene

Ernæring i sykehusene

Vervebrosjyrer for sykehusansatte

Høringer

Vis alle
Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Stortinget skal behandle et representantforslag om akuttkirurgi ved lokalsykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Fagforbundet har...

Uttalelse fra Fagforbundet til

Uttalelse fra Fagforbundet til "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten"

Eierskap og styring av en så viktig tjeneste som spesialisthelsetjenesten må være tilpasset virksomhetens formål...

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Fagforbundet har avlagt høringssvar ifbm forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se vedlegg

Høringsuttalelse - Strategi 2030 Fremragende helsetjeneste i Helse Midt-Norge

Fagforbundets koordineringsledd i Helse Midt-Norge har avgitt høringssvar til framtidig strategiplan for det regionale...

Fagforbundets høringsinnspill kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet

Fagforbundets høringsinnspill kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet

Fagforbundet Oslo har gitt innspill til kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet. Innspillet ligger som vedlegg.

Fagforbundets høringssvar til Kvinnslandutvalget

Regjeringa har nedsatt et utvalg (Kvinnslandutvalget) som skal se på organisering av eierskapet i spesialisthelsetjenesten....

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og...

LO er imot utkastet til ny forskrift om arbeidstid hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer.

Endringene i forskriften kan blant annet få konsekvenser for sosiale og arbeidsmiljømessige forhold for helsepersonell som...

Høringssvar - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Fagforbundet har avgitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre nøytral merverdiavgift i...

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forskrift til fritt behandlingsvalg

Fagforbundet konstaterer at ordningen med fritt behandlingsvalg er vedtatt og er enig i at det da må utarbeides retningslinjer som...

Høringssvar - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Fagforbundet har avgitt høringssvar om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Høringssvar - akuttmedisinforskriften

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forslag til ny akuttmedisinforskrift.

Klinisk fagstige

 

 

 

   

Les om Fagforbundets ordning for å dokumentere og formalisere kompetanse opparbeidet i yrkeslivet.
Klinisk fagstige

For kursarrangører:
Forhåndsgodkjenning av kurs

Yrkesetikk

  

SHS arbeider for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering. Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp ble revidert i 2015.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.