Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

ETUN krever militærembargo mot Israel

European Trade Union Initiative for Justice in Palestine (ETUN) viser til at Israel bruker væpnede styrker mot demonstranter i Gaza som ikke utgjør en overhengende fare for Israel.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Siden den 30. mars har Israel drept mer enn 130 palestinske sivile og skadet over 13 000, inklusiv barn, journalister og helsearbeidere.

Kravet om militær embargo har også blitt fremmet av Amnesty International, og nylig publisert Human Rights Watch en rapport som konkluderer med at Israels bruk av militære styrker mot demonstrantene i Gaza kan defineres som krigsforbrytelser og oppfordrer til sanksjoner mot de de ansvarlige.

FNs generalforsamling vedtok 11. juni en resolusjon som krever større beskyttelse for palestinerne, og fordømmer enhver bruk av overdreven og uforholdsmessig maktbruk fra det israelske militæret mot palestinske sivile, særlig i Gaza.

ETUN mener at stater og EU har en juridisk forpliktelse til å sikre at Israel overholder folkeretten ved å umiddelbart stoppe all våpenhandel og militært samarbeid med Israel og umiddelbart utelukke alle israelske militær- og sikkerhetsselskaper fra EUs rammeprogrammer.

Nettverket oppfordrer resten av den europeiske fagbevegelsen til å støtte kravet om militært embargo og fremme kravet overfor sitt lands regjering.

Les hele saken her.