Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Samhandlingsreformen

Velkommen til våre spesialsider for samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av Jens Stoltenbergs andre regjering gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid i 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012.

Kurs og opplæring

Kurs for tillitsvalgte i ulike samarbeidsutvalg

Målet med dette kurset er å legge til rette for at tillitsvalgte er trygge i rollen sin i arbeidet med samhandlingsreformen. Ta kontakt med kompetansesenter og fylkeskrets.

Aktuelle lenker