Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet - mot privatisering, for kvalitet

Fagforbundet står fremst i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Samtidig har forbundet vært ledende i arbeidet for offentlige tjenester av god kvalitet, for en effektiv og velfungerende offentlig sektor.

Fagforbundets hovedoppgave vil alltid være å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange myter om privatisering, men faktum er at konkurranseutsetting fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Aktuelt

Vis alle
Regjeringen får ikke privatisere eiendomsmåling

Regjeringen får ikke privatisere eiendomsmåling

Måling av tomtegrenser skal fortsatt gjøres av offentlig ansatte. Siden 2015 har regjeringen forsøkt å slippe...

Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Hvorfor er det ikke mulig å effektivisere velferdsoppgaver på samme måten som vareproduksjon? Svaret er enkelt -...

Osloskolen satser på egne vaktmestre

Osloskolen satser på egne vaktmestre

Det rødgrønne byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private, skriver...

7 av 10 nordmenn mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt på velferdstjenester

7 av 10 nordmenn mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt på velferdstjenester

En undersøkelse Klassekampen har gjort viser at 68 prosent mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt fra drift...

Bemanningsbransjen er dårlig butikk for AS Norge

Bemanningsbransjen er dårlig butikk for AS Norge

Fagforbundets foreslåtte tiltak mot aggressiv skatteplanlegging har fått ny aktualitet etter at Aftenposten avslørte...

Slik vil Fagforbundet begrense bruk av bemanningsbyråer

Slik vil Fagforbundet begrense bruk av bemanningsbyråer

Fagforbundet har laget en veileder til hjelp for tillitsvalgte i arbeidet med å begrense bruk av bemanningsbyråer i kommunal...

Fritt behandlingsvalg undergraver norske helsetjenester og gjør dem dyrere

Fritt behandlingsvalg undergraver norske helsetjenester og gjør dem dyrere

Fagforbundets leder, Mette Nord, gikk til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk da statsråd Jan Tore Sanner...

Ja, de kommersielle kan stenges ute

Ingenting i EU-retten tilsier at man ikke kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører, skriver jurist i avhandling om...

Folk før profitt

Folk før profitt

Slagordet for den 30. verdenskongressen til PSI (Public Services International) er People over profit, eller Folk før profitt...

Ingen stat, ingen iPhone

Ingen stat, ingen iPhone

Staten er ingen sinke. Ingen stat, ingen iPhone. Ingen offentlige subsidier, ingen Google.

Reno Norden konkurs - 150 kommuner kan stå uten renovasjon

Reno Norden konkurs - 150 kommuner kan stå uten renovasjon

Like etter klokka 21.00 mandag kveld sendte Oslo børs ut meldingen: RenoNorden vil begjære seg konkurs.

SV med forslag om full åpenhet

SV med forslag om full åpenhet

Går skattepenger til eldreomsorg, eller ender de i lomma på rike med selskaper i skatteparadis? Det vil SV finne ut av med...

Verktøykasse mot konkurranseutsetting i sykehus

Konkurranseutsetting rammer Fagforbundets yrkesgrupper. Derfor har vi laget en «verktøykasse» om konkurranseutsetting i sykehus. Den kan brukes av fagforeninger og tillitsvalgte i sykehus til å informere og arrangere temamøter for medlemmer.

 

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kollegaer mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Etter at regjeringen innførte nøytral merverdiavgift i spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2017, ser Fagforbundet økt fare for konkurranseutsetting. Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Be om hjelp i tide

Privatisering, konkurranseutsetting, anbud der du jobber? Følg med, vær oppdatert, og be om hjelp i tide!

Dette mener Fagforbundet om privatisering

Fakta om offentlig-privat samarbeid (OPS)

 

Temaartikler

Fakta om privatisering

Tema: Sykehjem

Tema: Skole og barnehage

TISA og TTIP

Norge er i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale, Trade in Services Agreement (TISA). Avtalen kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Fagforbundets landsstyre oppfordrer norske myndigheter til å avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.

Fagforbundet jobber mot konkurranseutsetting

Manifest om Blåkopi

Fakta om offentlige tjenester

Hva koster privatisering

Fagforbundets kaffekurs om privatisering