Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet - mot privatisering, for kvalitet

Fagforbundet står fremst i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Samtidig har forbundet vært ledende i arbeidet for offentlige tjenester av god kvalitet, for en effektiv og velfungerende offentlig sektor.

Fagforbundets hovedoppgave vil alltid være å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange myter om privatisering, men faktum er at konkurranseutsetting fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Aktuelt

Vis alle
Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

I dag, på FNs dag for offentlige tjenester, publiseres en ny rapport som viser at privatisering ikke fungerer. Tjenester drevet i...

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

I et brev til Stortinget frikjenner helseministeren seg selv i skandalen som førte til at IT-arbeidere i Asia og Bulgaria fikk...

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Reglene for anbud i barnevernet skal gjennomgås, men Høyre-partiene sa plent nei til forslag som kunne gitt sterkere...

Personvernskandalen: Styret måtte gå

Personvernskandalen: Styret måtte gå

Prosjektet med å legge ut norske helsedata på anbud er foreløpig skrinlagt, og hele styret i Sykehuspartner HF byttes ut.

– Oslo skal gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv

– Oslo skal gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv

Kriminelle og useriøse aktører har fått byrådsleder Raymond Johansen og laget hans på nakken. I dag la...

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang til helseinformasjon og trolig eposter og hjemmeområder til ansatte...

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er fremdeles dyrt og dumt

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er fremdeles dyrt og dumt

Den oppdaterte rapporten "Offentlig-privat samarbeid – dyrt og dumt" av Hallvard Bakke viser at det er grunn til å...

Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Det er full konflikt mellom Fagforbundet og det kirkelige barnehageselskapet Akasia i Bergen. Forbundet har stevnet selskapet for...

Fagforbundet frykter tap av jobber

Fagforbundet frykter tap av jobber

Høyres program åpner for omfattende privatisering. Forbundsleder Mette Nord vil vite hvem de snakker om, skriver Klassekampen.

Svenske regioner skal drive kollektiv i egenregi

Svenske regioner skal drive kollektiv i egenregi

– Det har vært vellykket å drive busstrafikken i egenregi, vi har fornøyde kunder, godt arbeidsmiljø og...

170 ansatte delte én dusj og ett toalett

170 ansatte delte én dusj og ett toalett

– Forholdene for renovatørene i Oslo var verre enn fryktet, sier hovedtilltsvalgt i Renovasjonsetaten.

Veireno konkurs, kommunen overtar

Veireno konkurs, kommunen overtar

Fagforbundet gratulerer det rødgrønne byrådet i Oslo. Veireno slår seg konkurs mandag. Ansatte og utstyr...

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kollegaer mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Etter at regjeringen innførte nøytral merverdiavgift i spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2017, ser Fagforbundet økt fare for konkurranseutsetting. Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Be om hjelp i tide

Privatisering, konkurranseutsetting, anbud der du jobber? Følg med, vær oppdatert, og be om hjelp i tide!

Dette mener Fagforbundet om privatisering

Fakta om offentlig-privat samarbeid (OPS)

 

Temaartikler

Fakta om privatisering

Saman om en betre kommune

Korleis skal norske kommunar drive endå betre framover? - Klare mål og godt samarbeid mellom tilsette, tillitsvalde, leiarar og politikarar gjev resultat. Det syner ei ny uavhengig rapport om Saman om ein betre kommune-prosjekta.

Tema: Sykehjem

Tema: Skole og barnehage

TISA og TTIP

Norge er i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale, Trade in Services Agreement (TISA). Avtalen kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Fagforbundets landsstyre oppfordrer norske myndigheter til å avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.

Fagforbundet jobber mot konkurranseutsetting

Manifest om Blåkopi

Fakta om offentlige tjenester

Hva koster privatisering

Fagforbundets kaffekurs om privatisering