Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet - mot privatisering, for kvalitet

Fagforbundet står fremst i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Samtidig har forbundet vært ledende i arbeidet for offentlige tjenester av god kvalitet, for en effektiv og velfungerende offentlig sektor.

Fagforbundets hovedoppgave vil alltid være å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange myter om privatisering, men faktum er at konkurranseutsetting fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Aktuelt

Vis alle
Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Hvorfor er det ikke mulig å effektivisere velferdsoppgaver på samme måten som vareproduksjon? Svaret er enkelt -...

Ingen stat, ingen iPhone

Ingen stat, ingen iPhone

Staten er ingen sinke. Ingen stat, ingen iPhone. Ingen offentlige subsidier, ingen Google.

Reno Norden konkurs - 150 kommuner kan stå uten renovasjon

Reno Norden konkurs - 150 kommuner kan stå uten renovasjon

Like etter klokka 21.00 mandag kveld sendte Oslo børs ut meldingen: RenoNorden vil begjære seg konkurs.

Eierne tok ut kjempeprofitt på eldreomsorg

Eierne tok ut kjempeprofitt på eldreomsorg

Drift av blant annet sykehjem har vært lønnsomt for eierne av Unicare. Eierne sitter igjen med gevinst i...

Norlandia legger seg flat

Norlandia legger seg flat

Norlandia meldte ikke fra om fluelarver i sår. Etter avsløringene i Fagbladet og Fri fagbevegelse, og nesten ett år...

Klarte å stoppe konkurranseutsetting – renholdere fikk beholde lønn og pensjon

Klarte å stoppe konkurranseutsetting – renholdere fikk beholde lønn og pensjon

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Hole kommune, Une Selte, hadde en av sine beste stunder som tillitsvalgt i juni i år. Et halvt...

Framtida finst i offentleg sektor

Framtida finst i offentleg sektor

I ei tid der vi set stadig fleire krav til kvalitet i tenestene, og offentlege budsjett strammes inn for å gje skattekutt til dei...

Renovasjonsgigant trues av konkurs

Renovasjonsgigant trues av konkurs

– Best for oss å drive renovasjonen videre selv, sier kommunene, som driver videre til samme pris.

Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er ikke gründere i seg selv som er problemet, men det at de tjener seg rike på offentlige overføringer som skal...

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

I dag, på FNs dag for offentlige tjenester, publiseres en ny rapport som viser at privatisering ikke fungerer. Tjenester drevet i...

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

I et brev til Stortinget frikjenner helseministeren seg selv i skandalen som førte til at IT-arbeidere i Asia og Bulgaria fikk...

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Reglene for anbud i barnevernet skal gjennomgås, men Høyre-partiene sa plent nei til forslag som kunne gitt sterkere...

Verktøykasse mot konkurranseutsetting i sykehus

Konkurranseutsetting rammer Fagforbundets yrkesgrupper. Derfor har vi laget en «verktøykasse» om konkurranseutsetting i sykehus. Den kan brukes av fagforeninger og tillitsvalgte i sykehus til å informere og arrangere temamøter for medlemmer.

 

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kollegaer mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Etter at regjeringen innførte nøytral merverdiavgift i spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2017, ser Fagforbundet økt fare for konkurranseutsetting. Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Be om hjelp i tide

Privatisering, konkurranseutsetting, anbud der du jobber? Følg med, vær oppdatert, og be om hjelp i tide!

Dette mener Fagforbundet om privatisering

Fakta om offentlig-privat samarbeid (OPS)

 

Temaartikler

Fakta om privatisering

Tema: Sykehjem

Tema: Skole og barnehage

TISA og TTIP

Norge er i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale, Trade in Services Agreement (TISA). Avtalen kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Fagforbundets landsstyre oppfordrer norske myndigheter til å avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.

Fagforbundet jobber mot konkurranseutsetting

Manifest om Blåkopi

Fakta om offentlige tjenester

Hva koster privatisering

Fagforbundets kaffekurs om privatisering