Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Offentlig sektor i verdensklasse

Den blå regjeringa og næringslivet er besynderlig samkjørte. Dagen før statsbudsjettet legges fram, krever både finansminister Jensen og NHO-presidenten at offentlig sektor må slankes.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

De snakker begge om avbyråkratisering og innsparing. Men det er vel slik at vi har en av verdens beste offentlige sektorer? En av de minst byråkratiske og mest effektive? Så hvorfor dette skremmebildet av norsk offentlig sektor som for stor, dyr og ineffektiv?

Finansministeren er så frekk at hun påstår at mens hele privat sektor stiller seg selv krav om effektivitet og produktivitet, så har offentlig sektor vært skjermet. Hvordan kan hun si noe slikt? Har Jensen snakket med hardt arbeidende helsepersonell, ansatte i hjemmetjenesten, lærerne, ansatte på NAV-kontorene, konsulentene og rådgiverne i stat og kommune?

Ressursbruken i offentlig sektor er ikke stor. Sysselsettingen i offentlig forvaltning sammenliknet med total sysselsetting, viser at andelen har vært stabil de siste tjue årene. Andelen årsverk i privat sektor ligger i overkant av 70 prosent, og forholdet mellom offentlig og privat har ikke endret seg stort.

Fra 1993 til 2013 økte privat tjenesteyting med 51 prosent mot 35 prosent vekst i offentlig forvaltning. Andelen årsverk i offentlig forvaltning har ikke økt, mens i privat tjenesteyting fortsetter andelen å øke.

Ønskes bedre kvalitet på offentlige tjenester, bør regjeringa lytte til de ansatte og deres organisasjoner. Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL), vet hvordan vi kan forbedre og øke produktiviteten. I åtte år har Fagforbundet vært pådriver i programmet Sammen om en bedre kommune, og kan vise til gode resultater når det gjelder sykefravær, kompetanse, rekruttering og ufrivillig deltid. NTL har spilt inn tiltak som kan bedre styring og kvalitet. Likevel har regjeringa nedsatt en produktivitetskommisjon, uten å invitere disse partene.  

Fagforbundet mener at den politiske retorikken til Høyre, FrP og NHO må avvises. Den bygger på feil fakta, og det er bred enighet om at vi har en velferdsstat vi ønsker å bevare og utvikle. For å ha gode og produktive tjenester må vi satse på de ansatte, og ikke bygge ned for at kommersielle selskap skal berike seg på våre skattepenger.