Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Medlemmene våre sier nei takk

Midlertidighet er lik mer usikkerhet og større avhengighet av arbeidsgivers velvilje.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

– Rett og slett katastrofalt for arbeidsmiljøet dersom det skulle gå gjennom. Hun som sier dette er medlem, hjelpepleier og arbeider full stilling. Det er regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven (AML) hun sikter til.
– Kommer det en ny arbeidsmiljølov, vil det faktisk bli luksus å dele et måltid med familien i løpet av dagen. Jeg kjenner jeg blir redd ved tanken på at ting kan bli endret så drastisk, sa hun videre i et intervju i Dagsavisen.

Å lese intervjuet med et av de modige, flotte medlemmene våre, bekrefter at innvendingene våre mot angrepene på AML er riktige. Med forslagene om mer overtids- og søndagsarbeid, flere midlertidige ansettelser og større frihet for arbeidsgiverne til å innføre andre turnuser enn det som er vanlig i dag, skapes frykt blant mange arbeidsfolk og ikke minst unge som skal ut i arbeidslivet.

Mange av medlemmene våre har allerede usikre arbeidsvilkår. De arbeider deltid, men mange ønsker seg hele stillinger. De er ansatt som vikarer og ekstravakter, men ønsker seg fast jobb. Det er flere kvinner enn menn i midlertidige stillinger. Det er også flest kvinner som arbeider deltid. Likestillings- og diskrimineringsombudet peker på at det å være midlertidig ansatt gjør deg ekstra utsatt for diskriminering. Midlertidighet er lik mer usikkerhet og større avhengighet av arbeidsgivers velvilje. Likestillingsombudet retter også oppmerksomheten mot det faktum at regjeringen vil endre bestemmelsene om fedrekvoten slik at det skal bli lettere for far ikke å ta sin del av fødselspermisjonen. Fedrekvoten er avgjørende for å fremme likestilling og er viktig i kampen for likelønn.

Regjeringens forslag er et tilbakeskritt for mulighetene til å kombinere jobb og familie. Resultatet for mange blir mindre tid sammen med familien. Kvinners deltakelse i yrkeslivet blir redusert og likestillingskampen satt mange år tilbake.
Fagforbundet sier nei takk til Høyre og FrPs påståtte frihet. Vi krever at regjeringen trekker endringsforslagene sine, og at de lytter til og tar arbeidstakerne med i utviklingen av et bedre arbeidsliv.