Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Makan til tull om midlertidighet

Lederne i ungdomspartiene til Høyre, Venstre og FrP påstår at LO gjør det vanskeligere for ungdom å få jobb.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

De påstår også at LO drar opp stigen etter seg og jobber for dem som allerede har fast ansettelse. Her er det en logisk brist. Dersom LO og resten av norsk fagbevegelse ikke hadde reagert på forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, kunne vi med rette blitt beskyldt for ikke å tenke på kommende generasjoner. Mange av oss som streiket, har faste stillinger. Vi har trygge jobber med ordnede lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Takket være en god arbeidsmiljølov, et velfungerende arbeidsliv hvor det er likeverdighet mellom de tre partene; arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

Det er dette arbeidslivet vi ønsker å gi videre til de som er unge i dag. Det er de samme, trygge rammene for et godt og langt yrkesaktivt liv vi kjemper for at ungene og barnebarna våre skal få. Derfor avviser vi beskyldningene om at vår motstand mot blant annet økt adgang til å bli midlertidig ansatt, er fordi vi tenker på oss sjøl og ikke vil ha unge mennesker inn i arbeidslivet. Denne påståtte generasjonsmotsetningen er et argument funnet opp av dem som ønsker en skadelig liberalisering og et arbeidsmarked kun styrt av arbeidsgiverne.


Ungdomspartilederne er ikke alene om påstandene. Sommeren 2014 hevdet borgerlige stortingspolitikere at det måtte mer midlertidighet til for å få ned ungdomsarbeidsløsheten i Norge. Makan til tull. Statistikker viser at land med liberale regler for midlertidighet, ikke har høyere sysselsetting. Tvert i mot er tallene for ungdomsarbeidsløshet mye større enn den norske. Sverige for eksempel har liberale regler, 16 prosent midlertidige stillinger og en ungdomsarbeidsløshet på 23 prosent. Spania, som også har lett adgang til midlertidighet, har 24 prosent midlertidige stillinger og en arbeidsløshet blant ungdom på hele 55.5 prosent. Norge har åtte prosent midlertidige stillinger og ungdomsarbeidsløshet på åtte prosent.

Tallenes tale burde være klar. Ved å forsvare dagens arbeidsmiljølov, kjemper vi for et trygt arbeidsliv for kommende generasjoner.