Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Lønnsøkning og ansvarlighet

La det være sagt med en gang, det blir ikke et nulloppgjør for Fagforbundets medlemmer i kommunene ved dette mellomoppgjøret.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Tilleggene på lønnstabellen, unntatt Oslo som har et litt annet lønnssystem, ble avtalt i fjor og ansatte i kommunene vil få en lønnsøkning.

En ny minimumslønn for arbeidstakere med 20 års ansiennitet er også avtalt. Med et hopp på 13 400 kroner for disse er en viktig brikke i 2015-oppgjøret på plass, før oppgjøret starter. Denne garantibestemmelsen for ansatte som har jobba lenge, gir en fortjent lønnsøkning for mange av Fagforbundets lavlønte medlemmer.

I hovedoppgjøret for et år siden, ble det enighet om et nytt lønnssystem. Dette systemet sørger for at lokale tillegg skal beholdes og flyte oppå tillegg som gis i sentrale forhandlinger. I fjor avtalte partene også å utjevne ansiennitetshoppene mellom 2, 4, 6, 8 og 10 år, slik at folk ikke må vente helt til de har ti års ansiennitet før de får god uttelling. Derfor blir det de som ikke har full ansiennitet, som får mest i årets oppgjør for de kommunalt ansatte.

Hvorfor skrive så mye om KS-oppgjøret, oppgjøret for de ansatte i kommunene? Fagforbundet har jo mange medlemmer også i andre tariffområder. Først og fremst fordi KS-oppgjøret omfatter flest og fordi det er først ut for alle forbundene i LO Kommune, som Fagforbundet er en del av. Like viktig er det at resultatet vi får avtalt i KS, gir føringer for de oppgjørene vi gjennomfører for de andre medlemsgruppene i forbundet. Derfor er et godt resultat i KS, avgjørende for hva vi klarer å oppnå i andre oppgjør. KS-oppgjøret er på en måte frontfaget i vår tariffverden.  

Fagforbundet følger hovedlinjene for mellomoppgjøret som det er enighet om i LO. En hovedoppgave for oss er å medvirke til at det legges grunnlag for langsiktig jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres sin del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig. Det slås fast at utjevningen mellom menn og kvinners lønnsnivå går for sakte og at vi i oppgjørene må sørge for bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

Utfordringene er mange også i dette oppgjøret, det er bare å brette opp ermene og gjennomføre et godt og ansvarlig mellomoppgjør som sikrer alle medlemmer reallønnsvekst.