Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Landsmøtet 2017

Fagforbundets 4. ordinære landsmøte gjennomføres fra 16. til 20. oktober 2017 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Dagsorden

Foreløpig kjøreplan for Fagforbundets 4. ordinære landsmøte 16. til 20. oktober 2017 i Oslo Kongressenter


Mandag 16. oktober 2017

10:00   Dagsordens pkt 1. Åpning

            Dagsordens pkt 2. Konstituering

            2.1 Godkjenning av fullmaktene

            2.2 Godkjenning av dagsorden

            2.3 Godkjenning av forretningsorden

            2.4 Valg av fire ordstyrere og sekretærer

            2.5 Valg av redaksjonskomiteer og protokollkomité 

13:00   Lunsj 

14:30   Dagsordens pkt 4. Faglige årsberetninger for årene 2013 - 2016

            Dagsordens pkt 3. Årsberetninger og regnskaper for årene 2013 – 2016

            Dagsordens pkt 5. Vedtekter – § 14

19:00   Beregnet møteslutt

 

Tirsdag 17. oktober 2017 

09:00   Dagsordens pkt 10: Den faglige og politiske situasjonen

            Innledning ved Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet 

            Sofadebatt: Ungdom og arbeidsliv 

            Dagsordens pkt 6 Prinsipp- og handlingsprogram

            6.1 Prinsipprogram

            6.2 Handlingsprogram 

13:00   Lunsj 

15:00   Dagsordens pkt 6: Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter

            Dagsordens pkt 9: Valg 

18:30   Beregnet møteslutt

  

Onsdag 18. oktober 2017

 09:00   Dagsordens pkt 6: Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter 

             Dagsordens pkt 8: Diverse saker

             8.3 Fagforbundets ungdomspanel 

13:00   Lunsj 

15:00   Dagsordens pkt 5: Vedtekter

            5.1 Organisasjonsutviklingsprogrammet

            5.2 Vedtekter 

            Dagsordens pkt 7: Fagforbundets egen organisasjon 

            Dagsordens pkt 8: Diverse saker 

18:00   Middag 

19:00   Dagsordens pkt 5 Vedtekter og 7 Fagforbundets egen organisasjon fortsetter 

24:00   Beregnet møteslutt

 

Torsdag 19. oktober 2017

09:00   Dagsordens pkt 10 Den faglige og politiske situasjonen

            Innledning ved Hans-Christian Gabrielsen, leder av Landsorganisasjonen i Norge

            Sofadebatt: Ulikhet og fattigdom 

13:00   Lunsj 

15:00   Dagsordens pkt 8. Diverse saker

            8.4 Digitalisering i offentlig sektor: Teknologi utvikler velferdsstaten 

16:35   Beregnet møteslutt

  

Fredag 20. oktober 2017

09:00   Dagsordens pkt 12 Fagforbundets internasjonale arbeid

 

            Behandling av innstillinger fra

            Redaksjonskomité for vedtekter, egen organisasjon og diverse saker

            Redaksjonskomité for prinsipp- og handlingsprogram og diverse saker 

13:00   Lunsj 

14:00   Behandling av innstillinger fra

            Redaksjonskomité for vedtekter, egen organisasjon og diverse saker

            Redaksjonskomité for prinsipp- og handlingsprogram og diverse saker 

            Dagsordens punkt 12: Avslutning 

15:45   Beregnet møteslutt

  

Med forbehold om endringer.

Landsstyrets innstillinger