Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

KreativOmsorg Aktuelt arkiv

Musikk og trening gir mening

Musikk og trening Prøv Nasjonalforeningen for folkehelsens gratis opplegg for musikk, minner og trening! Nettsiden er en veileder til alle som vil bidra til aktivitet for personer med demens.

Kulturelt tilpasset eldreomsorg også for samer

gunnhildaakervik.jpg Festtalene har stilnet etter at samefolket hadde nasjonaldagen sin den 6. februar. Nå er det hverdagen som må tas i bruk for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester i alderdommen, noe ikke minst eldre samer er opptatt av.

Vårens flerfaglige møteplass

vkko.jpg De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen 25. - 26. april. Påmeldingen er i gang!

Dyr og born verkar som medisin for folk med demens (Fagbladet)

gris.jpg Når dei gamle ikkje lenger kan reise på dyrsku´n i Seljord, kjem bøndene med dyra til Nome sjukeheim.

Her er apparatet som får de eldre til å høre hverandre (Fagbladet)

På Asker bo- og omsorgssenter er det ingen som roper for å bli hørt. Her prater beboere og ansatte rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt.

Bedre og bedre dag for dag (fagbladet.no)

Hver uke ror de utpå et av vannene i Østmarka og sykler til en kjent europeisk by. Alltid med Mette Nordberg og Danse-Lars som faste følgesvenner. Og hver eneste uke avslutter de sittedansen med «Bedre og bedre dag for dag».

Gamle bilder hjelper på husken (fagbladet.no)

Da Jette Fuglsangs mor flyttet inn på sykehjem, oppdaget hun at de unge pleierne ikke kjente byen slik den var før. Dermed falt mange temaer for samtaler bort.

Lærerikt besøk i demenslandsby

hovedgate1 Styret i Seksjon helse og sosial var i begynnelsen av oktober på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i Wesp utenfor Amsterdam. Besøket var i regi av The European Council of Practical Nurses (EPN).

– Det går så godt (fagbladet.no)

Brukerne med demens blir møtt med vennlige smil og full aksept når de kommer til dagsenteret i Svolvær. «Det går så godt» er replikken som forteller at det ikke er så farlig om man har glemt eller misforstått ett og annet.

Pårørendeprogrammet

prrendeprogrammet Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?