Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kommune- og regionreform

Solberg-regjeringens reformprosjekt i kommunesektoren i perioden 2013 – 2017 ble avsluttet med sammenslåingsvedtak i Stortinget 8. juni 2017. 119 kommuner er berørt av vedtaket, og 47 sammenslåingsprosesser er i gang (se egen oversikt på nettsiden). 11 av disse er tvangsvedtak. Fra 2020 vil vi med stortingets vedtak ha 354 kommuner i Norge mot dagens 427.

Nye regioner ble også vedtatt 8. juni 2017, og fra 2020 vil det være 11 fylker. Trøndelag ble ett fylke med virkning fra 2018. De andre sammenslåtte fylkene med virkning fra 2020 er:

Akershus, Østfold og Buskerud, Hedmark og Oppland, Vest- og Aust-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Finnmark og Troms.

Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fortsetter som egne fylker.

Det blir ingen reformpause for kommunene i perioden 2017 til 2021. Regjeringsplatformen sier at regjeringen vil «Videreføre kommunereformen gjennom insentiver og verktøy for gode lokale prosesser.»

Kommunesammenslåinger

Nyheter

Vis alle
Øker presset for kommunesammenslåing

Øker presset for kommunesammenslåing

Regjeringa vil ha enda færre kommuner. Gir ekstra penger til kommuner som slår seg sammen.

Fagforbundet er positiv til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene

Fagforbundet er positiv til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene

Hagen-utvalgets rapport Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, ble overlevert...

– Trist at staten sender regningen til kommunene

– Trist at staten sender regningen til kommunene

Mette Nord, lederen av Fagforbundet sier det er trist å se at regjeringen og kommunalministeren sender deler av regningen for...

Fagforbundet sier nei til bruk av tvang

Fagforbundet sier nei til bruk av tvang

Høyre, Frp og Venstre vil fjerne halvparten av fylkene og vil bruke tvang for å sammenslå kommuner. Forslaget...

Målet med reformene er privatisering og stordrift

Målet med reformene er privatisering og stordrift

Både kommunereformen, nærpolitireformen og NAV-reformen møtte flengende kritikk da folkevalgte, tillitsvalgte,...

Tar tjenestene tilbake i nye kommuner

Tar tjenestene tilbake i nye kommuner

– Dette er et utmerket utgangspunkt for å drive kommunale tjenester i egen regi, sier Anders Fosen, hovedtillitsvalgt i Asker.

Reformene som endrer Norge

Reformene som endrer Norge

Nærpolitireformen, kommunereformen, NAV-reformen - de er i ferd med å forme samfunnsutviklingen. I hvilken retning...

Oppgitt over tvang i kommunereformen

Oppgitt over tvang i kommunereformen

Fagforbundet mener regjeringen skyver fylkesmenn foran seg i kommunereformen, skriver siste.no.

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Fagforbundet fryktar at regionreforma, som vil gje store endringer i organiseringa av samfunnet, vert tvinga gjennom for fort og utan ein...

Kommune­sammenslåing: Kuppet i Steigen

Kommune­sammenslåing: Kuppet i Steigen

Når et knappest mulig flertall i kommunestyret er på kant med 2/3 av befolkningen og flertallet av kommunens ansatte,...

Hva nå norske kommuner?

Hva nå norske kommuner?

Så spørsmålet til deg der du bor; blir det sammenslåing eller alenegang for din kommune? spør Tore...

SP vil reversere kommunereformen

SP vil reversere kommunereformen

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lover at alle kommuner som eventuelt blir tvangssammenslått, skal få sine gamle...

Fagforbundet mener

"En debatt rundt kommunestørrelse og endring av dagens struktur må starte i lokalsamfunnene"

NRKs kommunedatabase

Blir tjenestetilbudet bedre eller dårligere dersom din kommune slår seg sammen med naboen? Det er spørsmål som er viktig om folk stemmer for eller mot kommunesammenslåing. Her kan du sammenligne tjenestetilbudet med nabokommunene.

Gå til nrk.no

Mette Nord om ny kommunereform:

Veileder for tillitsvalgte

Kommunereformen - en veileder for tillitsvalgte
Fagforbundets policydokument om kommunereform

Fagforbundet om ny kommunereform:

Nyttige dokumenter