Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Folket sier nei

Vi har ikke for få midlertidige stillinger, vi har alt for mange, skriver fagforbundsleder Mette Nord i Dagsavisen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Regjeringa vil ”myke opp” arbeidsmiljøloven. Det er en helt nødvendig tilpasning til det moderne arbeidslivet, sier de. Snakk om tilsløring av hva dette dreier seg om.

Mange vet hvilke endringer det er snakk om, men vi gjentar likevel. Den såkalte moderniseringen skal åpne for økt bruk av midlertidige stillinger, lengre normalarbeidsdag, adgang til å pålegge jobbing flere helger etter hverandre og en generell svekking av arbeidstakernes mulighet til å si nei takk til slike arbeidstidsordninger.

For mye midlertidighet

Arbeidsminister Robert Eriksson og resten av regjeringa vet bedre når de forsøker å framstille dette som noe nødvendig og noe folk ønsker seg. Vi har ikke for få midlertidige stillinger, vi har alt for mange. Arbeidsministeren kan ta seg en tur til et hvilket som helst sykehus eller kommune, et universitet eller for den saks skyld hvilken som helst butikk og spørre de som jobber der om hva de trenger mest: Mer midlertidighet eller flere faste jobber? Egentlig kan han spare seg turen, han vet svaret. Folk vil ha faste, trygge jobber.

Fagforbundet oppfordrer alle landets ordførere til å fortsette kampen for hele, faste stillinger. Vi er når som helst klare til å sette oss ned for å finne løsninger som er til beste for både publikum og ansatte. Dette handler ikke bare om arbeidstakernes beste, det handler også i høyeste grad om brukerne av tjenestene. Hvordan skal vi greie å legge til rette for at samme pleier kommer igjen og igjen til de som får hjemmetjenester når midlertidighet og deltid florerer?

Uønsket endring

De nye reglene vil føre til flere midlertidige ansettelser, mer overtids- og søndagsarbeid og mer makt til arbeidsgiverne. Arbeidsminister Robert Eriksson prøver å få det til å se ut som det er et krav blant norsk helsepersonell å få jobbe opp til tretten timer om dagen. Det er en myte. I en undersøkelse sist sommer sa 70 prosent av Fagforbundets medlemmer som jobber i sykehus, i hjemmetjeneste eller på sykehjem at de ikke ønsker trettentimersvakter i sin ordinære turnus. De sa også at de og kollegene gjorde flere feil når de jobbet så lange vakter.
Men motforestillingene preller av på statsråden og regjeringa. De lytter ikke til høringssvarene som advarer mot konsekvensene av de foreslåtte endringene. Diverse rapporter og undersøkelser advarer mot det arbeidslivet regjeringa legger opp til. De tas det heller ikke hensyn til.

Politisk markering

Om noen dager kan vi si nei takk til høyresidens angrep på arbeidstakernes rettigheter. For det er hver og en av oss dette angår. Det er barna og barnebarna våre det gjelder. La oss vise at fagbevegelsen består av mennesker som gjør en kjempeinnsats hver dag, og som mener at det arbeidslivet vi har skapt sammen er verdt å forsvare. Tusenvis av arbeidstakere fra nesten alle fagorganisasjoner og forbund aksjonerer mot regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. En samlet fagbevegelse har bestemt seg for å vise sin motstand i de store byene og i de fleste av landets kommuner. Statsminister Erna Solberg hevder at folket stemte for endringsforslagene i arbeidsmiljøloven ved valget i 2013. Her tar hun selvsagt feil. De færreste fikk med seg at det var regjeringas politikk å gå løs på ordningene i arbeidsmiljøloven. Det er ikke så rart, for regjeringen gjorde sitt ytterste for å skjule sine hensikter. 

Folket sier nei

Fremskrittspartiet har lenge hatt som et av sine fremste mål å individualisere arbeidslivet. Den styrken som ligger i det norske trepartssamarbeidet har forpliktet partene i arbeidslivet på en unik måte og ført landet i en retning med mindre økonomiske og sosiale forskjeller. En sterk fagbevegelse tar ansvar for utviklingen i samfunnet og arbeidslivet. FrP får drahjelp av Høyre, Venstre og muligens også KrF. Vi kan ikke la dem vinne. Vi må sørge for at den 28. januar blir en kraftfull markering mot de politiske kreftene som satser alt på å innføre et arbeidsliv som har ødelagt for millioner av mennesker i resten av Europa. Vi skal vise Erna at hun tar feil når hun hevder at det norske folket er enig med dem. Vi skal vise regjeringen at hele Norge forsvarer arbeidsmiljøloven og sier nei takk til høyresidens såkalte frihet og fleksibilitet.