Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Et mer solidarisk Norge

Dagen etter valget var en gledens dag. Det var fantastisk å våkne til et Norge som har sagt nei til privatisering, sentralisering og rasering av lokalsykehusene, og ja til partier som vil ha et anstendig arbeidsliv, nye og bedre klimaløsninger, bedre fordeling og mer fellesskap.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I de største byene har de rødgrønne vunnet fram og politikere som vil det samme som oss, har kommet til makta i Bergen, Tromsø og muligens også i Oslo og Bodø. I Trondheim ble Rita Ottervik gjenvalgt for fjerde gang. I mange kommuner og fylker overtar venstresida makta. Vi skal gjøre så godt vi kan for at de nyvalgte politikerne fører en politikk som trygger velferden og arbeidsplassene..

Som mange andre tror jeg at de borgerlige partiene gikk på en smell fordi folk ikke vil ha den usosiale politikken deres. Mens arbeidsledigheten stiger, har de vært mest opptatt av skattelette til de aller rikeste. Mens folk trenger arbeid, har Høyre og FrP vært mest opptatt av å selge landet, istedenfor å bruke resurssene på å trygge og skape jobber. Mens folk og politikere rundt om i landet ønsker seg tid til å vurdere om kommunesammenslåing er best for dem, har regjeringen lagt et betydelig press for å få en hurtig prosess. Høyresiden har tapt på å føre en politikk som utarmer landet og distriktene og som har gitt mange innbyggere en følelse av utrygghet for framtida.

Det har kommet opp noen stygge saker i løpet av valgkampen. Jeg vet ikke hva som er verst, men jeg har reagert sterkt på hemmeligholdet om eldreomsorgen i Oslo. Oslo Høyres feilaktige regnestykker om de rødgrønne partienes modell for eiendomsskatt, var også stygg. Likevel ble Ap valgvinner i Oslo. Dette viser at innbyggerne har forståelse for at det er nødvendig med høyere skatteinntekter for å finansiere vår felles velferd. Høyresiden undervurderte folkets vilje til å bidra til fellesskapet. Denne kunnskapen skal vi ta med oss videre mot valget i 2017.

Mange av Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer har vært aktive i valgkampen. Vi har vært i alle landets kommuner, på veldig mange arbeidsplasser og vi har snakket med mange, mange medlemmer. Tusen takk til dere alle.