Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet i sykehusene

Fagforbundet arbeider offensivt i forhold til sykehus. Vi vil styrke kvaliteten på sykehustjenestene og bidra til gode og trygge arbeidsplasser. På disse sidene finner du oppbyggingen av Fagforbundets sykehusarbeid og politikken vår, viktig offentlig informasjon, oversikt over helseforetak og yrker i sykehusene. Vi jobber også mye med samhandlingsreformen. Informasjon om lønn og lønnsforhandlinger finner du på tariffsidene

Følg oss på Facebook

Aktuelt

Vis alle
Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Stortinget skal behandle et representantforslag om akuttkirurgi ved lokalsykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Fagforbundet har...

Best med renhold i egenregi

Best med renhold i egenregi

Helse Møre og Romsdal tror kvaliteten på renholdet ved sykehusene i Molde og Kristiansund blir bedre og mer standarisert...

Politikk og helse

Politikk og helse

Stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen(Ap) og Kjersti Toppe(SP) var inviterte til Tromsø for å snakke helse- og...

Helse Bergen er årets arbeidsgiver

Helse Bergen er årets arbeidsgiver

Helse Bergen vinner Fagforbundets arbeidsgiverpris fordi de har gjort mye for at flere skal jobbe heltid, fått flere faste...

Hvem skal styre sykehusene?

Hvem skal styre sykehusene?

Balanse i nasjonal og lokal styring er overskrifta på årets sykehuskonferanse. - Det er viktig at våre...

Mette Nord: Fortsatt trygghet for folk i Flekkefjord (Agder Flekkefjords Tidende 06.03.17)

Fagforbundet mener at avgjørelsen om framtida for det akuttkirurgiske tilbudet i Flekkefjord må baseres på et...

Uttalelse fra Fagforbundet til

Uttalelse fra Fagforbundet til "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten"

Eierskap og styring av en så viktig tjeneste som spesialisthelsetjenesten må være tilpasset virksomhetens formål...

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Fagforbundet har avlagt høringssvar ifbm forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se vedlegg

Frykter for Flekkefjord sykehus

Frykter for Flekkefjord sykehus

Direktøren ved Flekkefjord sykehus foreslår å legge ned sykehusets akuttkirurgi og traumebehandling. Fullstendig...

– Høies sykehustale åpner for mer oppstykking og nedbygging av offentlige sykehus (Fagbladet 10.01.17)

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug likte målene som helseminister Bent Høie trakk opp i årets sykehustale. Men...

Kartlegging skaper usikkerhet (NRK Telemark 19.12.16)

Samtidig som at Sykehuset Telemark skal spare 70 millioner kroner, skal de ansattes kompetanse kartlegges. – Dårlig timing,...

Vil ha en regjering som setter sykehus foran biler

Vil ha en regjering som setter sykehus foran biler

De ansatte i sjukehusene må løpe fortere så regjeringa får råd til å betale budsjettforliket med...

Finn din helseregion

Sykehuskonferansen 2017

Fagforbundets sykehuskonferanse blir avholdt 9. - 10. mars 2017 på Clarion Edge i Tromsø.

Pleie og omsorg

Drift og vedlikehold i sykehusene

Navet i sykehusene

Ernæring i sykehusene

Vervebrosjyrer for sykehusansatte

Høringer

Vis alle
Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

Stortinget skal behandle et representantforslag om akuttkirurgi ved lokalsykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Fagforbundet har...

Uttalelse fra Fagforbundet til

Uttalelse fra Fagforbundet til "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten"

Eierskap og styring av en så viktig tjeneste som spesialisthelsetjenesten må være tilpasset virksomhetens formål...

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Fagforbundet har avlagt høringssvar ifbm forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se vedlegg

Høringsuttalelse - Strategi 2030 Fremragende helsetjeneste i Helse Midt-Norge

Fagforbundets koordineringsledd i Helse Midt-Norge har avgitt høringssvar til framtidig strategiplan for det regionale...

Fagforbundets høringsinnspill kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet

Fagforbundets høringsinnspill kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet

Fagforbundet Oslo har gitt innspill til kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet. Innspillet ligger som vedlegg.

Fagforbundets høringssvar til Kvinnslandutvalget

Regjeringa har nedsatt et utvalg (Kvinnslandutvalget) som skal se på organisering av eierskapet i spesialisthelsetjenesten....

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og...

LO er imot utkastet til ny forskrift om arbeidstid hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer.

Endringene i forskriften kan blant annet få konsekvenser for sosiale og arbeidsmiljømessige forhold for helsepersonell som...

Høringssvar - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Fagforbundet har avgitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre nøytral merverdiavgift i...

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forskrift til fritt behandlingsvalg

Fagforbundet konstaterer at ordningen med fritt behandlingsvalg er vedtatt og er enig i at det da må utarbeides retningslinjer som...

Høringssvar - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Fagforbundet har avgitt høringssvar om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Høringssvar - akuttmedisinforskriften

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forslag til ny akuttmedisinforskrift.

Klinisk fagstige

 

 

 

   

Les om Fagforbundets ordning for å dokumentere og formalisere kompetanse opparbeidet i yrkeslivet.
Klinisk fagstige

For kursarrangører:
Forhåndsgodkjenning av kurs

Yrkesetikk

  

SHS arbeider for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering.

 

Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Les mer 

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.