Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Solidaritetsprosjekter Aktuelt arkiv

Ministerråd med tro på jentene

Angola må investere mer i primærhelsetjenester og skolegang, mener ministerråd Merethe Luis ved den norske ambassaden. Det er gledelig at den nye regjeringen har dette høyt oppe på sin prioriteringsliste. Samtidig roser hun tiltak som opprusting av Cambioteskolen, familieprogrammet og ikke minst jentene.

Fagforbundet Hedmark toppet statistikken i mai

Antallet faste bidragsytere til Fagforbundets SOS-barnebyer lå stille i mai, men det var bevegelse både opp og ned i forbundsregionene. Fagforbundet Hedmark økte sitt antall med 7 og har nå 456 bidragsytere som betaler inn til barnebyen hver måned.

Europa medvirker til Israels brudd på palestinske arbeidstakerrettigheter

Nettverket European Trade Union Initiative for Justice in Palestine avholdt tidligere i denne måneden et todagers arbeidsseminar i Barcelona om europeiske lands og EUs medvirkning til Israels brudd på palestinske arbeidstakerrettigheter ved å samhandle med og investere i selskaper som er involvert i Israels folkerettsstridige okkupasjon og kolonisering av Palestina.

al-Eisawiyahs barn er også Palestinas framtid

rampegjengcrop.jpg Tidligere lærer Abdallah Hamdan leder et frivillighetssenter i landsbyen al-Eisawiyah, tett inntil Jerusalem. Å styrke kvinners og barns rettigheter ligger hjertet hans nærmest.

Stor oppslutning i Oslo på al-Nakba markering

Det var rundt 1000 mennesker som møtte opp foran Stortinget til støtte for palestinere og deres etterkommere som ble drevet på flukt for 70 år siden da staten Israel ble opprettet. Enda flere deltok i demonstrasjonstoget opp mot den israelske ambassaden.

Stopp blodbadet i Gaza – opphev blokaden

blokadegazajustert.jpg Fagforbundet, ved forbundsstyret, fordømmer Israels angrep på palestinere som deltar i «den store marsjen» i Gaza. Vi krever at norske myndigheter bruker alle kanaler og gjør alt de kan for at Israel stopper blodbadet, hever blokaden av Gazastripen og bryter alt økonomisk samkvem som støtter opp under okkupasjonen.

Europeisk fagbevegelse krever at Europa bryter forbindelsene til okkupasjonen

European Trade Unions Initiative for Justice in Palestine, et nettverk av 34 europeiske fagforbund og foreninger med til sammen 6 millioner medlemmer, mener at europeiske land og EU ikke oppfyller sin juridiske plikt til å holde Israel ansvarlig for brudd på folkeretten. Nettverket er spesielt bekymret for hvordan EU og europeiske myndigheter medvirker i Israels brudd på palestinske arbeidstakerrettigheter.

Ship to Gaza Norge vil bryte blokaden med egen båt

For første gang reiser en norsk båt i Freedom Flotilla til Gaza for å forsøke å bryte blokaden av Gaza. Fiskeskuta Kårstein med mannskap forlot Bergen 30. april og har vært innom Stord og Kristiansand før de ankom Oslo i går. Ship to Gaza med flere arrangerte stor fest med konsert og appeller.

Lokal boikott av bosettervarer og tjenester lovlig

I følge NTB har Utenriksdepartementet i et brev til Fylkesmannen i Troms konkludert med at lokal boikott av israelske varer og tjenester fra Vestbredden er lovlig.

Fagforbundet Vest-Agder best i april

. Det ble en økning på 40 nye faste bidragsytere til Fagforbundet SOS-barneby i april, og Fagforbundet Vest-Agder toppet statistikken med 9 nye.