Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Solidaritetsprosjekter Aktuelt arkiv

Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen

57 norske organisasjoner forsvarer retten til å drive BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) og til å kjempe for menneskerettighetene og folkeretten med fredelige midler.

Siste ambassadør-reise i landsmøteperioden

Jeg var så heldig å bli oppnevnt som Fagforbundet Hordalands ene Palestinaambassadør i 2014, og i begynnelsen av mars er det endelig min tur å få reise til Palestina som representant for Fagforbundet.

50.000 kroner bevilget til Barnebyen

Fagforbundet Bergen Sporveisfunksjonærers Forening har hatt årsmøtet og slo på stortromma for Fagforbundets barneby i Huambo i Angola. Foreningen bevilget 50.000 kr. til barnebyen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Bli med og bygg fotballbane for barn i Kobanê

kobane.jpg Fagforbundet bevilger 10 000 kroner til bygging av fotballbaner for barn i Kobanê, Syria gjennom Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê.

Beskjeden økning av faste bidragsytere i januar

Fagforbundet Østfold toppet statistikken med 7 nye. Fylket har nå 281 faste bidragsytere. Fylket har årlig barnebymesse hvor foreningene bidrar med premier, og fikk inn en pen sum i desember.

TeoLOgene stiller seg bak BDS-kampanjen

TeoLOgene ønsker en rettferdig løsning for Israel og Palestina som bygger på alle mennesker likeverd, uavhengig av religion, etnisitet og kjønn. Det innebærer at Israels okkupasjon må opphøre, og at Israel må tvinges til reelle samtaler og forhandlinger ved blant annet kulturell og akademisk boikott og økonomiske aksjonsformer.

Kultur gir håp for flyktninger

Leselyst: Det er lite som skaper håp eller lys i flyktningleiren Beddawi, helt nord i Libanon. Likevel er det noen som ikke gir opp. En gruppe unge kulturarbeidere tenner håp i en ellers dyster hverdag.

Imponerende årsresultat for Fagforbundets barneby

barnebyesamlingen2017fotoingunneriksen.jpg 2016 var et svært godt år for Fagforbundets barneby. 700 har latt seg verve som faste bidragsytere. Fagforbundet Hedmark sto for en økning på hele 100. 430 økte bidraget sitt og det har vært et rekordår for bevilgninger til barnebyen. I Fagforbundet Akershus ble det samlet inn og bevilget over 280.000 kroner, i Hordaland over 240.000 og i Fagforbundet Oslo over 230.000 kroner.

Øyenvitne i Shatila flyktningleir

Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina besøkte flyktningleiren Shatila i Beirut i oktober. En vandring gjennom Shatilas gater og trange smug ga oss et rystende innblikk i hva det vil si å vokse opp i Libanons mest overfylte leir for palestinske flyktninger. Sjåføren til Norsk Folkehjelp er vår guide og veiviser. Det er umulig å finne frem i denne labyrinten uten kunnskap.

68 nye faste bidragsytere til Fagforbundets barneby

Fagforbundet Hedmark kom på toppen av desemberstatistikken med hele 20 nye faste bidragsytere. Fylket toppet statistikken også i september, da med 15 nye bidragsytere.