Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Rydding av eksplosiver

I Laos har Fagforbundet samarbeidet med Norsk Folkehjelp siden 2009. Prosjektet kartlegger og fjerner klasebomber og ammunisjonsrester.  I 2011 gikk TV-aksjonen til Norsk Folkehjelps mine- og eksplosivrydding, og arbeidet skjøt fart. 

Fram til 2015 støttet Fagforbundet et eksplosivryddingsteam i Sekong-provinsen. I 2015 går støtten til et team  i Saravan. Teamet kartlegger og fjerner eksplosiver slik at befolkningen kan drive jordbruk, skog og fiske, og barna kan leke og gå til skolen uten frykt for eksplosjoner. 

Samme år fikk også to av Fagforbundets Palestina-ambassadører rollen som Laos-ambassadører. De deltok på delegasjonsreise til Laos i februar 2015, og kan inviteres til fylkene og fagforeningene for å fortelle om Fagforbundets solidaritetsprosjekt.

 

Aktuelt

Vis alle
USA øker støtten til fjerning av klasebomber

27.09.16

USA øker støtten til fjerning av klasebomber

USAs president Barack Obama besøkte Laos for noen uker siden, og annonserte at USA vil gi 90 millioner dollar i løpet av en...

Hunder gir optimisme i Laos

13.11.15

Hunder gir optimisme i Laos

Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps prosjekt med å fjerne klasebomber i Saravan-provinsen i Laos. Kartlegging og...

Truer liv og levebrød

08.04.15

Truer liv og levebrød

Torild Holmedal og Eddie Whyte er ambassadører for Fagforbundets Laos-engasjement. Med seg har de uskadeliggjorte eksempler...

Laos - den glemte krigen

13.03.15

Laos - den glemte krigen

Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps eksplosivryddere i Laos. Behovet er dessverre åpenbart.

- Amerikanerne må ta ansvar

10.03.15

- Amerikanerne må ta ansvar

- Det er en skam at ikke USA har skrevet under på klaseammunisjonskonvensjonen. Klasebombene deres tar fortsatt liv og lemmer i...

De samlet klasebomber for å spille petanque

27.02.15

De samlet klasebomber for å spille petanque

Lek kan ta liv i det bombeherjete Laos. Fagforbundet har besøkt Norsk Folkehjelps prosjekt som skaper en hverdag uten eksplosiver.

På solidaritetstur til Laos

11.02.15

På solidaritetstur til Laos

Dette er klasebomber. Se hvor mange de er. Det ble sluppet over to millioner tonn klasebomber over Laos under Vietnamkrigen. Det antas...

Fagforbundets Laos-ambassadører spente før avreise

21.01.15

Fagforbundets Laos-ambassadører spente før avreise

I februar reiser en delegasjon bestående av blant annet de nyutnevnte Laos-ambassadørene Eddie Whyte og Torild...

10.01.15

Rydding av eksplosiver i Laos

Laos er det landet i verden som er mest infisert av klasebomber og udetonerte eksplosiver. Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps...

Fagforbundet har fått Laos-ambassadører

08.12.14

Fagforbundet har fått Laos-ambassadører

Eddie Whyte og Torild Holmedal er utnevnt til Fagforbundets Laos-ambassadører. Begge er i dag med i forbundets...

Ny landdirektør for Laos

12.09.14

Ny landdirektør for Laos

Jonas Zachrisson har tatt over stillingen som Norsk Folkehjelps landdirektør for Laos etter Atle Karlsen. Zachrisson har tidligere...

Årsrapporten 2013 kommet

08.04.14

Årsrapporten 2013 kommet

Fagforbundet inngikk et omfattende samarbeid med Norsk Folkehjelp i 2009. Nå har 2013-rapporten for dette samarbeidet kommet....

Mest bombet i verden

USAs hemmelige krig