Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

FN krever at Israel stanser all utvidelse av bosettinger

 Israels bosettingsutbygging undergraver muligheten for fred.
Israels bosettinger undergraver muligheten for fred. (Foto: Ingunn Eriksen)

På fredag vedtok FNs sikkerhetsråd en ny resolusjon hvor de slår fast at de israelske bosetningene på okkupert, palestinsk område er ulovlige og krever full byggestans.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

14 av medlemslandene stemte for resolusjonen, mens USA avsto fra å stemme. USA har tidligere benyttet seg av vetoretten 30 ganger for å stanse resolusjoner som angår forholdet mellom Israel og palestinere. 

FN har tidligere slått fast at de israelske bosettingene i okkuperte, palestinske områder strider mot artikkel 49 i den fjerde Genèvekonvensjonen hvor det bestemmes at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

I dag bor over 700.000 israelske bosettere i nærmere 240 bosettinger og såkalte utposter på okkupert Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Israel har i tillegg opprettet 20 industrisoner med rundt 1000 fabrikker i de ulovlige bosettingene. Bosettere og bedrifter i bosettingene har lavere skatt og billigere husleie enn i Israel. Bosettererne dyrker palestinsk jordbruksland som eksporteres til blant annet Norge og Europa merket feilaktig med "Produsert i Israel".  Israelske myndigheter. EU vedtok i november i fjor retningslinjer som forbyr slik merking av produkter fra de ulovlige bosettingene.

Israel nekter palestinere å bygge, dyrke mark eller utvinne naturressurser i 70 prosent av Vestbreddens C-område, som i henhold til Oslo-avtalen skulle midlertidig være underlagt israelsk kontroll.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har de siste årene etterlyst at norske myndigheter må komme med en anbefaling til norsk næringsliv om å stanse handel med selskaper som har virksomhet i de ulovlige, israelske bosettingene. 18 EU-stater har kommet med advarsler til eget næringsliv angående forbindelser til israelske bosettinger.

Gjennom rapportene Farlige forbindelser I og Farlige forbindelser II: norske bånd til den israelske okkupasjonen dokumenterer vi investeringene i selskaper som bidrar folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i okkuperte palestinske områder.  I tillegg til norsk næringsliv, investerte Statens pensjonsfond utland i 2016 rundt 64,1 milliarder norske kroner i 41 selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen. 

Utenriksminister Brende kommenterte resolusjonen til NRK med at resolusjonen er skrevet i stein, og at alle Israel-venner må også gjøre det klart at bosettinger på Vestbredden ikke er bærekraftig, at det er i strid med internasjonal lov og skal man få til en tostatsløsning i fremtiden så må Israel avslutte nye bosettinger og trekke tilbake de bosetterne som er der. 

Kommunestyrene i Trondheim og Troms har nylig vedtatt at kommunene ikke skal benytte seg av varer og tjenester produserer på okkupert palestinsk område.