Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Tromsø kommune vil avstå fra kjøp av bosettervarer

Mads Gilbert sendte inn privat forslag til kommunestyret sammen med Jens Ingvald Olsen for å sikre at Tromsø kommune følger sine egne etiske retningslinjer. Gilbert viser V-tegner for victory under en Palestinakonferanse i Skien tidligere i år. (Foto: Ingunn Eriksen)

Tromsø kommune blir den andre kommunen som fatter vedtak mot kjøp av israelske varer og tjenester som er produsert på okkupert jord. Først ute var Trondheim kommune.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Kommunestyret fattet vedtaket på grunnlag av kommunens etiske retningslinjer. I tillegg ber kommunestyret administrasjonssjefen å sørge for at Tromsø kommune krever dokumentasjon på at varer som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder, slik som okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara, og lignende. Dette gjelder også kommunale foretak og andre selskaper eid av Tromsø kommune.

 

I tillegg oppfordrer kommunestyret innbyggerne til å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte områder. Kommunestyret oppfordrer også andre kommunestyrer og Stortinget til å vedta handelsboikott av varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner. Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge frem en sak om hvordan innkjøpsreglementet kan brukes for å styrke menneskerettighetene.

 

Last ned og les hele vedtaket her.