Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

G4S bekrefter salg av israelsk datterselskap

Sikkerhetsselskapet G4S bekrefter at de selger sitt datterselskap i Israel til det israelske private equity-fondet FIMI. Salget forventes gjennomført i løpet av tre måneder. G4S solgte seg ut av Norge i 2014.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har, sammen med 20 andre norske organisasjoner, krevd at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land og stanser alle leveranser til israelske fengsler.

– Selskaper har et ansvar for å respektere menneskerettighetene og folkeretten uansett hvor de opererer. Dette er spesielt viktig i Palestina, siden det er høy risiko knyttet til forretningsvirksomhet under en militær okkupasjon. Folk reagerer når selskaper tjener på okkupasjon, det viser protestene og den negative oppmerksomheten mot G4S på grunn av bidrag til folkeretts- og menneskerettsbrudd i Palestina, sier leder for enhet Utland i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim.

G4S har gjennom sitt israelske datterselskap levert sikkerhetssystemer til israelske fengsler i Israel og på Vestbredden, og tjenester til ulovlige bosettinger på Vestbredden. Plassering av fengsler for palestinske fanger inne i Israel og overføring av fanger til okkupasjonsmaktens territorium er i strid med Genèvekonvensjonen. Palestinske fanger i israelske fengsler blir holdt fanget uten lov og dom, og mindreårige systematisk utsatt for mishandling. 

– Vi ser en positiv utvikling, hvor flere multinasjonale selskaper har kuttet sine bånd til okkupasjonen. Hvis salget av G4S sitt israelske datterselskap blir gjennomført, fører dette seg inn i rekken av eksempler på selskaper som har trukket seg ut av kritikkverdig virksomhet i Israel og Palestina. Dette gjelder blant annet Orange, Veolia og Cement Roadstone Holdings, sier arbeidsutvalgsmedlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen.