Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Solidaritetsdagen for det palestinske folk

steinpalestinaappell.jpg
Fra en tidligere markering, hvor medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg, Stein Guldbrandsen, holdt appell. (Foto: Ingunn Eriksen)

29. november er FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk. I år stilles spørsmålet om Norge skal samarbeide med Israel innen olje og gass.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Dagen skal sette søkelyset mot palestinaspørsmålet, og oppfordre til solidaritet med det palestinske folket. Det markeres blant annet med fakkelmarkering foran Stortinget på selve dagen, klokka 17.00.

I år stilles spørsmålet: Skal Norge samarbeide med Israel innen olje- og gass, og dermed legge til rette for enda flere brudd på folkeretten?

Les mer om dagen hos FN

Les mer om Fagforbundets eget Palestinaengasjement og andre solidaritetsprosjekter