Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Felles sak for palestinerne

Rettferdighet
Fagforbundet arbeider for et fritt og demokratisk palestinsk samfunn, med fokus på retten til å organisere seg og rettferdig fordeling av ressursene. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Palestinerne i Gaza og på Vestbredden kjemper mot okkupasjon og undertrykking. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp inngikk i 2009 et samarbeid til støtte for palestinere i Midtøsten. Samarbeidet er nå i sin andre periode og varer fram landsmøtet i 2017. Samarbeidsavtalen er tredelt.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

For det første samarbeider Fagforbundet og Norsk Folkehjelp om politiske utspill for å få norske myndigheter til å øke presset mot det internasjonale samfunnet for å bidra til en slutt på okkupasjonen, en løsning på Midtøsten-konflikten og at de palestinske flyktningene skal ha rett til å vende hjem eller få kompensasjon i tråd med Flyktningkonvensjonen. Vi krever at Norge skal anerkjenne Palestina som en selvstendig stat slik som 135 stater allerede har gjort, det vil si 70 prosent av alle FN-landene. 

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp jobber også aktivt med at Statens pensjonsfond utenland (Oljefondet), investeringselskaper og næringsliv ikke skal tjene på den israelske okkupasjonen. Vi har gitt ut to rapporter i serien Farlige forbindelser: norske bånd til den israelske okkupasjonen.  Rapportene finnes også i engelsk utgave.  Danger Liaisons: Norwegian ties to the Israeli Occupation.  Vi har gjennomført en kampanje mot G4S i Norge. G4S Norge ble kjøpt opp av Nokas, og de norske båndene til okkupasjonen ble dermed brutt. Vi deltok også i kampanjen mot SodaStream som førte til at virksomheten flyttet fra virksomheten sin vekk fra Mishor Adumim, en israelsk industrisone på okkupert palestinsk land.

I 2012 ga vi også ut Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel.

 

For det andre støtter Fagforbundet Norsk Folkehjelps prosjekter på Vestbredden, inklusiv Øst-Jerusalem, i Gaza og i de palestinske flyktningleirene i Libanon. Norsk Folkehjelp jobber gjennom palestinske organisasjoner og har stort fokus på demokrati og rettigheter.  Fagforbundet støtter ungdommer, kvinner, bønder og fiskere. Vi støtter også palestinske arbeidere  i det israelske arbeidsmarkedet. 

De lokale partnerne er: 

 

For det tredje går samarbeidet ut på å formidle kunnskap og engasjement blant våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi har derfor opprettet Fagforbundets ambassadørkorp for Palestina. Hvert fylke har en eller to ambassadører. Vi oppfordrer fagforeningene til å invitere ambassadøren(e) for Palestina i sitt fylke til medlemsmøter og andre samlinger for å dele kunnskapen sin og spre engasjement.  Alle ambassadørene får en reise til Palestina eller Libanon hvor de får besøke prosjektene vi støtter. Ambassadørene blogger fra reisen som vi ber også ber fagforeningene spre på sine facebooksider når det kommer nye blogginnlegg. Ambassadørene følger også opp kampanjene ute i fylket som foreningene kan delta i.  

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har gitt Frihetskampen fortsetter som gir en grundig innføring i bakgrunn, historie og nåsituasjon for palestinere på Vestbredden, i Gaza, og for de palestinske flyktningene i Libanon. Ta kontakt med ingunn.eriksen@fagforbundet.no om du ønsker å få den tilsendt. 

 

Rapport fra samarbeidsprosjektet skrives hvert år og det er også en fireårsrapport.  

 

Kilder til faktatall som brukes i samarbeidsprosjektet er

 

Europeisk fagbevegelse sammen for å bryte bånd til okkupasjonen

I 2016 var Fagforbundet med på å danne European Trade Union Initiative for Justice in Palestine, et nettverk for europeisk fagbevegelse med formål å forene krefter i kampen mot å bryte europeiske bånd til den israelske okkupasjonen.

Nettverket arrangerer konferanser. Den første ble avholdt i november 2016 i Brussel, og den andre blir avholdt i Barcelona 18.-19. mai 2018. Konferansen er åpen for fagforbund og fagforeninger.