Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet vedtar policydokument om kommunereformen

Mette Nord
Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Trond Isaksen)

Arbeidsutvalget vedtok 18.juni et policydokument som tar for seg utfordringene knyttet til den nye kommunereformen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet har nedsatt en arbeidsgruppe sentralt som har ansvar for å koordinere arbeidet med kommunereformutviklingen. Dette dokumentet er utarbeidet av denne gruppen. Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener Fagforbundets medlemmer vil merke en endring i kommunestrukturen.

«Fagforbundets medlemmer vil påvirkes av en endring av kommunestruktur både som ansatte og som innbyggere. Dette policydokumentet løfter frem de viktigste utfordringene som brukes som grunnlag for å sette i gang en stor reform, som demokrati, kvalitet og kompetanse og interkommunalt samarbeid».

Du kan lese hele dokumentet her. (PDF: 828 k)