Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Dette jobber vi med

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi gjennomslagskraft til å jobbe for et rettferdig arbeidsliv - og en bedre verden. Det kan vi bygge med omtanke, solidaritet og samhold.

Lønn og avtaler

Mot privatisering

Anstendig arbeidsliv

Pensjon

Kommunereformen

Yrkesfaglig arbeid

Høringer

Solidaritetsprosjekter

Fagforbundet mener

Vis alle
Ber norske myndigheter reagere overfor Israel

Ber norske myndigheter reagere overfor Israel

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier at norske myndigheter nå må på banen etter at den norske hjelpebåten Al...

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

I et arbeidsliv som blir mer og mer brutalt, gir avtalene om lønn under sykdom en grunnleggende trygghet for mange arbeidere....

Fagforbundet skal vise vei

Fagforbundet skal vise vei

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne...

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Fagforbundet kjemper en innbitt kamp for den norske velferdsstaten. Vi mener at alle har krav på et anstendig liv, et trygt...

Tariffavtale er mye mer enn lønn

Våren har sin egen puls, akkurat som tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, andre pågår, mens noen er...

Tariffoppgjør i tøffe tider

April og mai er tariffoppgjørenes måneder. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kvesser knivene for å stille best...

Usolidariske skattekutt øker ulikheten

Høyre- og Frp-regjeringa er i gang med sitt prosjekt som handler om å spenne bein på den norske...

Forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig

I dag har vi som jobber i offentlig sektor en forutsigbar pensjon, en pensjon vi kan leve av og som varer livet ut.

Trepartssamarbeid for trygt arbeidsliv

Mange snakker om det nye arbeidslivet. Det handler blant annet om digitalisering, automatisering og robotisering.

Offentlig sektor i verdensklasse

Offentlig sektor i verdensklasse

Den blå regjeringa og næringslivet er besynderlig samkjørte. Dagen før statsbudsjettet legges fram, krever...

Et mer solidarisk Norge

Et mer solidarisk Norge

Dagen etter valget var en gledens dag. Det var fantastisk å våkne til et Norge som har sagt nei til privatisering,...

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Nylig gjennomførte Fagforbundet en medlemsundersøkelse der vi blant annet spurte om hvilke politiske saker det er viktig...

Tør Erna og Siv endre kurs?

Det er ikke bare i alle andre land at ulikheten øker. Norge og de andre nordiske landene er på god vei.

Valgkamp i by og bygd

Valgkamp i by og bygd

Kommune og fylkestingsvalget er 14. september. Dette kommunevalget blir et spennende valg og kanskje det viktigste valget på mange...

Lønnsøkning og ansvarlighet

La det være sagt med en gang, det blir ikke et nulloppgjør for Fagforbundets medlemmer i kommunene ved dette...