Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke - boligbyggelag

Kort om området

Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har forhandlet fram følgende løsning for tariffavtalen for boligbyggelag:

Et generelt tillegg på kr 5.790,- per år for 100 % stilling gjeldende pr 1.mai 2016.

En heving av minstelønnssatsene med kr 13.000,- per år for 100 % stilling gjeldene per 1. mai 2016. Det generelle tillegget inngår i hevingen av minstelønnssatsene.

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Protokoll fra forhandlingene (PDF: 810.1 kB)

Resultatet går nå til uravstemning med frist 15. september.