Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke - boligbyggelag

Kort om området

Ved mellomoppgjøret i 2017 får alle et generelt tillegg på kr 0,50 pr time med virkning fra 1.april.

I tillegg gjennomføres det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt om du lurer på noe rundt de lokale forhandlingene.

 

Hovedoppgjøret 2016: Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har forhandlet fram følgende løsning for tariffavtalen for boligbyggelag:

Et generelt tillegg på kr 5 790,- per år for 100 % stilling gjeldende pr 1.mai 2016.

En heving av minstelønnssatsene med kr 13.000,- per år for 100 % stilling gjeldene per 1. mai 2016. Det generelle tillegget inngår i hevingen av minstelønnssatsene.

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Protokoll fra forhandlingene (PDF: 810.1 kB)