Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Utsatt mekling - Nettbuss

Meklingen med Spekter om Fagforbundets medlemmer i Nettbuss er utsatt. Ny meklingsfrist er tirsdag 10. april kl 24.00. Det betyr også at en eventuell streik ikke iverksettes før arbeidstidens begynnelse onsdag 11. april.