Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Unilabs

Mellomoppgjøret 2017

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2017 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Forhandlingene gjelder overenskomstens A-del. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 44 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Hovedoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret 2016 mellom Unilabs og Fagforbundet er avsluttet. Partene ble enige om et generelt tillegg på 9.000 kroner per år i 100 prosent stilling. Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent per 1.4.2016. 

Partene ble enige om retningslinjer for eventuelle individuelle tillegg. Det kan blant annet være endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver, beholde særlig kvalifiserte medarbeidere og for å rette opp skjevheter. Partene er også enige om verdien av et organisert arbeidsliv og at det skal tas hensyn til dette når det gis lønnstillegg til ansatte som ikke er medlemmer av Fagforbundet. 

Medlemmene skal ta stilling til resultatet gjennom uravstemning.