Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Unilabs

Kort om området: Resultat i hovedoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret 2016 mellom Unilabs og Fagforbundet er avsluttet. Partene ble enige om et generelt tillegg på 9.000 kroner per år i 100 prosent stilling. Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent per 1.4.2016. 

Partene ble enige om retningslinjer for eventuelle individuelle tillegg. Det kan blant annet være endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver, beholde særlig kvalifiserte medarbeidere og for å rette opp skjevheter. Partene er også enige om verdien av et organisert arbeidsliv og at det skal tas hensyn til dette når det gis lønnstillegg til ansatte som ikke er medlemmer av Fagforbundet. 

Medlemmene skal ta stilling til resultatet gjennom uravstemning. 

 

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?