Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Spekter - Teater og orkester

Hovedoppgjøret 2018

Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet. Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet. B-delsoverenskomsten prolongeres uten endringer.

Last ned protokollen for Teateroverenskomsten per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet

Gjelder for følgende teatre: Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turneteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Lønnstillegg og godtgjøringer

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr i et flatt generelt kronetillegg. Det blir partsarbeid på lønnsmasse og partene er enige om at reisetid må sees på i etterkant av dommen i Høyesterett i Thue-saken.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen 13 områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Hovedoppgjøret 2016

Etter tre dager med forhandlinger signerte Fagforbundet protokoll i Teateroverenskomsten kl. 01.30 natt til lørdag 31. mai.

Forhandlingsresultatet er nå godkjent av medlemmene. Se resultatet av uravstemingen.

Alle trinn på A-regulativet økes med 11 100 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2016.

Pensjonssaken midlertidig løst

Før oppgjøret startet fikk de ansattes orgaisasjoner på plass en midlertidig løsning på pensjonsfloka

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat. 

Les hele «Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren» på Fagforbundets temaside om pensjon

– Vi fått gjennomslag for at ordningen er midlertidig, med reelle forhandlinger i 2018. I mellomtiden skal pensjoner utredes både i offentlig og privat sektor, sier Eivind Gran.