Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Teater og orkester

Mellomoppgjøret 2017

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2017 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Forhandlingene gjelder overenskomstens A-del. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 44 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Hovedoppgjøret 2016

Etter tre dager med forhandlinger signerte Fagforbundet protokoll i Teateroverenskomsten kl. 01.30 natt til lørdag 31. mai.

Forhandlingsresultatet er nå godkjent av medlemmene. Se resultatet av uravstemingen.

Alle trinn på A-regulativet økes med 11 100 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2016.

Pensjonssaken midlertidig løst

Før oppgjøret startet fikk de ansattes orgaisasjoner på plass en midlertidig løsning på pensjonsfloka

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat. 

Les hele «Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren» på Fagforbundets temaside om pensjon

– Vi fått gjennomslag for at ordningen er midlertidig, med reelle forhandlinger i 2018. I mellomtiden skal pensjoner utredes både i offentlig og privat sektor, sier Eivind Gran.