Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Curato

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del for hovedoppgjøret 2018 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen 13 områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Protokoll Spekter A-del 2018 (gjelder for alle virksomheter i Spekter)

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Hovedoppgjøret 2016

Hovedoppgjøret for Fagforbundets medlemmer i Curato Røntgen AS er avsluttet med et godt resultat. Oppgjøret gjelder de som omfattes av overenskomsten mellom Curato Røntgen AS og Fagforbundet.   

Per 01.04.16, gis det et generelt tillegg på kr 10.750, pr. år for 100 prosent stilling.

Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent. Lønnstillegget gis med virkning fra l. april 2016. Minstelønnssatsene økes tilsvarende det generelle tillegget. 

Per 1. april 2016 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 384.70O, per år i 100 prosent stilling.

Lørdags- og søndagstillegg: For ordinært arbeid på lørdag og/eller søndag utbetales et tillegg på kr 75, pr. time.