Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Curato

Kort om området

Godt resultat i Curato Røntgen

Årets lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer i Curato Røntgen AS er avsluttet med et godt resultat. Oppgjøret gjelder de som omfattes av overenskomsten mellom Curato Røntgen AS og Fagforbundet.   

Per 01 .04.16, gis det et generelt tillegg på kr.10.750, pr. år for 100 prosent stilling.

Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent. Lønnstillegget gis med virkning fra l. april 2016. Minstelønnssatsene økes tilsvarende det generelle tillegget. 

Per l. april 2016 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 384.70O, per år i 100 prosent stilling.

 

Lørdags- og søndagstillegg; For ordinært arbeid på lørdag og/eller søndag utbetales et tillegg på kr.75,  pr. time.

 

 

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?