Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - sykehus

Mellomoppgjøret 2017

Det er enighet mellom Spekter og Fagforbundet om mellomoppgjøret for sykehusene. Det foretas lønnsreguleringer som generelt tillegg og endringer i minstelønnssatsene i overenskomsten.

Det generelle tillegget er på kr 4 000 til alle medlemmer med virkning fra 1.juli 2017. Minstelønnssatsene for lønnsgruppene 1, 2 og 3 er hevet tilsvarende det generelle tillegget. Minstelønnssatsene for lønnsgruppene 4 og 5 er hevet fra kr 5 000 til kr 10 000.

20-årstrinnet i lønnsgruppe 1 er endret, slik at topp ansiennitet gir utslag etter 16 år. Satsen er hevet til kr 386 000 fra 1.juli.

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i B-delene i 2017.

Se alle lønnssatsene på tariffplakaten for Spekter helse