Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Spekter - sykehus

Kort om området: Godt resultat for sykehusene

Godt resultat for sykehusene

De ansatte i helseforetakene får et generelt tillegg på 9000 kroner. Dette ble resultatet etter at LO-forbundene i helseforetakene og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet om en ny tariffavtale sent torsdag kveld.

Spesialsykepleier/jordmor og andre i stillingsgruppe 5 med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på minst 2,5 prosent.

Det skal nå gjennomføres forhandlinger på hvert enkelt sykehus, der partene skal avtale tillegg ut over dette. Frist for disse forhandlingene er satt til 15. juni.

– Dette er et økonomisk resultat på linje med resultatet i arbeidslivet for øvrig. I tillegg har vi fått en understreking av sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og øke innsatsen for å øke andelen heltidsansatte.  Det kan synes bagatellmessig, men det er viktig å legge til rette for at unge velger helsesektoren som framtidig arbeidsplass, sier Odd  Haldgeir Larsen som ledet forhandlingene på arbeidstakersiden.

Minstelønnen endres slik med virkning fra 1. juli 2016:

 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

20 år

Stillingsgruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

294 000

299 000

310 000

355 000

385 000

Stillingsgruppe 2 og 3

Fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning/autorisasjon etter lov om helsepersonell

330 000

335 000

341 000

392 000

 

Stillingsgruppe 4

Krav om 3 års høyskoleutdanning

380 000

390 000

410 000

447 000

 

Stillingsgruppe 5

Stillliger med krav om mastergrad ut over 3-årig høyskole

415 000

430 000

447 000

490 000