Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Spekter - Opera og ballett

Forhandlingsløsning opera og ballett

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett er i havn. Det gis et generelt tillegg på 10 545 kr per år. Tillegget gis til alle på Fagforbundets lønnsrammer med virkning fra 1. april 2016.

Forhandlingsresultatet er nå godkjent av medlemmene. Se resultatet av uravstemingen.

Protokoll

Pensjonssaken midlertidig løst

Før oppgjøret startet fikk de ansattes orgaisasjoner på plass en midlertidig løsning på pensjonsfloka

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat. 

Les hele «Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren» på Fagforbundets temaside om pensjon

– Vi fått gjennomslag for at ordningen er midlertidig, med reelle forhandlinger i 2018. I mellomtiden skal pensjoner utredes både i offentlig og privat sektor, sier Eivind Gran.