Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter: Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet

teater.jpg

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet. B-delsoverenskomsten prolongeres uten endringer.

Last ned protokollen for Teateroverenskomsten per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet

Gjelder for følgende teatre: Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turneteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Lønnstillegg og godtgjøringer

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr i et flatt generelt kronetillegg. Partene er enige om å gjennomføre et arbeid for å avklare tallgrunnlaget for forhandlingene, inklusive lønnsmassen. Stillingsbetegnelser og lønnsinnplasseringer skal gjennomgåes for Fagforbundets medlemmer.

Reisetid

Når det gjelder reisetidsbestemmelser er partene enige om at reisetid må sees på i etterkant av dommen som er ventet i Høyesterett i Thue-saken.