Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Oppstart samordna oppgjør Virke 2018

Det samordna oppgjøret i Virke starter i dag, 13. april, med kravoverlevering.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet forhandler på vegne av medlemmer på avtale for boligbyggelag, overenskomst for apotekvirksomhet og landsoverenskomst for kinoer.

Oppgjøret skal forhandles ferdig innen 27. april. De overenskomstvise tilpasningsforhandlingene skal gjennomføres 23. - 25. april.

Forhandlingene på de syv overenskomstene som utgjør HUK-området, skal gjennomføres i august/september.