Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Frisører

Kort om området

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - men med forbundsvise tillpasningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1,30 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 2535 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat (PDF: 173.9 kB)