Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Frisører

Kort om området

Under tarifforhandlingene i 2016 var det viktig for Fagforbundet å sikre lønn, samt jobbe for mer forutsigbar arbeidstid for de ansatte i bransjen. Begge kravene fikk vi gjennomslag for. 

Nye minstelønnsatser fra 1. mai 2016 er:
Frisøransatt uten svennebrev: 138,00 pr time
Mellom 0 og 2 års ansiennitet: 149,00 pr time
Mellom 2 og 5 års ansiennitet: 154,00 pr time
Mellom 5 og 10 års ansiennitet: 161,00 pr time
Mer enn 10 års ansiennitet i faget: 172,00 pr time 

Se egen tabell for avlønning av lærlinger.

Tilleggene for ubekvem arbeidstid økes til 32 kr for faglærte og ufaglærte frisører, og 26 kr for hjelpearbeidere og lærlinger.

Det ble også avtalt at et utvalg skal se på lønn etter langvarig fravær og arbeidsplaner. Det ble også presisert at arbeidsgiver skal legge til rette for faglig og personlig utvikling.