Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Frisører

Kort om området

Ved mellomoppgjøret i 2017 får alle et generelt tillegg på kr 0,50 pr time, ca kr 1000 per år.

I tillegg gis et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time, ca kr 2 900 per år. Tillegget gis til arbeidstakere på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og gjelder derfor for frisørene i Fagforbundet.

Tilleggene gis fra 1.april.

I tillegg gjennomføres det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt om du lurer på noe rundt de lokale forhandlingene.

Nye minstelønnsatser fra 1. april 2017 er:  
Frisøransatt uten svennebrev: 140,00 pr time
Mellom 0 og 2 års ansiennitet: 151,00 pr time
Mellom 2 og 5 års ansiennitet: 156,00 pr time
Mellom 5 og 10 års ansiennitet: 163,00 pr time
Mer enn 10 års ansiennitet i faget: 174,00 pr time 

 

Under tarifforhandlingene i 2016 var det viktig for Fagforbundet å sikre lønn, samt jobbe for mer forutsigbar arbeidstid for de ansatte i bransjen. Begge kravene fikk vi gjennomslag for. 

Se egen tabell for avlønning av lærlinger.

Tilleggene for ubekvem arbeidstid økes til 32 kr for faglærte og ufaglærte frisører, og 26 kr for hjelpearbeidere og lærlinger.

Det ble også avtalt at et utvalg skal se på lønn etter langvarig fravær og arbeidsplaner. Det ble også presisert at arbeidsgiver skal legge til rette for faglig og personlig utvikling.