Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - ambulanse

Kort om området

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - men med forbundsvise tillpassningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Satsene på tillegg for paramedivutdanning og legedelegerte oppgaver heves til hhv. kr. 33 000 og kr. 18 000 fra 1. april 2018.
  • Matpengesatsen endres til kr 86,50.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

 

Last ned: Tariffplakat (PDF: 173.9 kB)

Ved mellomoppgjøret i 2017 ble det gitt et generelt tillegg på kr 0,50 pr time med virkning fra 1.april.

Fagforbundet framforhandlet ved hovedoppgjøret i 2016 en ny avtale med NHO Service ambulanse.

Årslønna (inkludert «20 prosenten» og legedelegerte oppgaver) økes for ambulansearbeidere med mellom 14 200,- kroner og 20 200,- kroner avhengig hvor lenge man har jobbet (altså hvor mange års ansiennitet man har). 

Ny årslønn i full stilling - gjeldende satser fra 1. juli 2016:

  Ambulansepersonell              Ambulansearbeider
0 år                294 000 336 000
4 år 299 000 341 000
8 år 310 000 347 000
10 år 355 000 398 000
20 år 385 000 -