Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - ambulanse

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Kort om området

Fagforbundet har framforhandlet ny avtale med NHO Service ambulanse. Årslønna inkludert 20 prosenten og for legedelegerte oppgaver økes for ambulansearbeider fra mellom 14.200,- kroner til 20.200,- kroner avhengig hvor man ligger på ansiennitetsstigen. Ny årslønn i full stilling -  gjeldende satser fra 1. juli 2016:

Ambulansepersonell Ambulansearbeider
0 år 294 000 336 000
4 år 299 000 341 000
8 år 310 000 347 000
10 år 355 000 398 000
20 år 385 000

 

Oppgjøret går nå til uravstemning. Frist for å stemme er 26. oktober 2016 kl. 24.00.