Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - ambulanse

Kort om området

Ved mellomoppgjøret i 2017 ble det gitt et generelt tillegg på kr 0,50 pr time med virkning fra 1.april.

Fagforbundet framforhandlet ved hovedoppgjøret i 2016 en ny avtale med NHO Service ambulanse.

Årslønna (inkludert «20 prosenten» og legedelegerte oppgaver) økes for ambulansearbeidere med mellom 14 200,- kroner og 20 200,- kroner avhengig hvor lenge man har jobbet (altså hvor mange års ansiennitet man har). 

Ny årslønn i full stilling - gjeldende satser fra 1. juli 2016:

  Ambulansepersonell              Ambulansearbeider
0 år                294 000 336 000
4 år 299 000 341 000
8 år 310 000 347 000
10 år 355 000 398 000
20 år 385 000 -