Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Blindeforbundet, mottak, kino

Kort om området

Fagforbundet og NHO kom 21. september til enighet på overenskomst 453. Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.

 

TARIFFPLAKAT FOR NHO 453 TIL Å HENGE OPP PÅ ARBEIDSPLASSEN