Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Blindeforbundet, mottak, kino

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Kort om området

Fagforbundet og NHO kom 21. september til enighet på overenskomst 453. Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere. Avtalen går nå til uravstemning. Frist for å stemme er 13. oktober.

TARIFFPLAKAT FOR NHO 453 TIL Å HENGE OPP PÅ ARBEIDSPLASSEN