Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

KS - kommuner og fylker

Kort om området: Fornøyd med resultatet i KS-oppgjøret

Kommuner og fylkeskommuner er det største tariffområdet i Fagforbundet. Motparten er Kommunenes sentralforbund (KS) og omfatter alle kommuner, unntatt Oslo, som er et eget tariffområde, samt fylkene

Fagforbundet fikk gjennomslag for flere viktige krav i tarifforhandlingene for de ansatte i kommunene.

Det ble avtalt et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle arbeidstakere, som er framtidsretta og gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

Du avgjør lønnsoppgjøret! Les mer om uravstemning
 

De viktigste elementene i KS-oppgjøret:

  • Sentrale lønnstillegg fra kr 7 300 med virkning fra 1.mai 2016
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % fra 1.mai 2016
  • Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper
  • Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år
  • En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1.august 2017
  • Harmonisering av lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene
  • Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra kr 21 til kr 26
  • Det er også avtalt generelle tillegg fra 1.august 2017
  • Det er ingen lokal pott i 2016, men i 2017 er det avtalt lokal pott på 0.9 prosent

Last ned tariffinfo1: Hovedpunktene i lønnsoppgjøret KS

Last ned tariffinfo2: med tabell for lønnstillegg og ny lønn fra 1.5.2016