Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

KS - kommuner og fylker

Mellomoppgjøret 2017

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene.

Hovedoppgjøret 2016

Kommuner og fylkeskommuner er det største tariffområdet i Fagforbundet. Motparten er Kommunenes sentralforbund (KS) og omfatter alle kommuner, unntatt Oslo, som er et eget tariffområde, samt fylkene

Fagforbundet fikk gjennomslag for flere viktige krav i tarifforhandlingene for de ansatte i kommunene.

Det ble avtalt et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle arbeidstakere, som er framtidsretta og gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

Du avgjør lønnsoppgjøret! Les mer om uravstemning
 

De viktigste elementene i KS-oppgjøret:

  • Sentrale lønnstillegg fra kr 7 300 med virkning fra 1.mai 2016
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % fra 1.mai 2016
  • Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper
  • Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år
  • En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1.august 2017
  • Harmonisering av lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene
  • Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra kr 21 til kr 26
  • Det er også avtalt generelle tillegg fra 1.august 2017
  • Det er ingen lokal pott i 2016, men i 2017 er det avtalt lokal pott på 0.9 prosent

Last ned tariffinfo1: Hovedpunktene i lønnsoppgjøret KS

Last ned tariffinfo2: med tabell for lønnstillegg og ny lønn fra 1.5.2016