Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

KS Energi

Enighet i KS-energi

Oppgjøret for KS energi endte i konflikt. Etter seks uker i streik ble partene til slutt enige om en ny tariffavtale. Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

Den nye tariffavtalen kort oppsummert:

  • Plikten til å delta i vakt bortfaller
  • Lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i frontfagets ramme på 2,4 prosent.
  • Økte minstelønnssatser
  • Innført «Faglig veileder» med kompensasjon