Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Energiarbeiderne tilbake på jobb

fanemarkering_aukvadratisk.jpg
Illustrasjon Fagforbundets arbeidsutvalg feirer. (Foto: Marianne Billing)

Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

- Vi har kommet fram til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir en trygg og sikker beredskap. Det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

- I tillegg har vi fått en bra løft av minstelønnsatsene, sier Stein Guldbrandsen som har ledet forhandlingene på vegne av Fagforbundet.

EL og IT Forbundet og Fagforbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringordning på en time per sjuende time på vakt.

Det var viktig for forbundene å stanse den svekkelsen KS Bedrift foreslo av den sentrale avtalen.
- At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Forhandlingsresultatet skal ut til uravstemning blant medlemmene både i Fagforbundet og i El og It-forbundet.

Fristen for Fagforbundets medlemmer er satt til 20. november klokka 24. Det gjennomføres en elektronisk uravstemning.

 

Den nye tariffavtalen kort oppsummert:

  • Plikten til å delta i vakt bortfaller
  • Lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i frontfagets ramme på 2,4 prosent.
  • Økte minstelønnssatser
  • Innført «Faglig veileder» med kompensasjon

 

Takk til de streikende!

 

Kontakt:

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, telefon 913 90 717

Informasjonsrådgiver Kari-Sofie Jenssen, telefon 916 53 076