Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Konkurranseutsatte bedrifter

Kort om området

Lønnsoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i KS kom i havn natt til 9. mai. Det ble et generelt tillegg på 9.800 kroner.
 

Det ble enighet om:
 

 • Et generelt tillegg på 9.800 kroner.
   
 • Garantilønningene heves med tilsvarende beløp.
   
 • Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer skal ikke ha en lavere grunnlønn enn 400.000 kroner i 100 prosent stilling.
   
 • Lørdags- og søndagstillegget økes fra minst 52,50 kroner per time til minst 55 kroner. 
   
 • Kvelds- og nattillegget blir på 59 kroner per time for alle. Det betyr en økning på opp til 12 kroner for de lavest lønte i avtaleområdet.


Økonomien gjelder fra 1. mai 2018.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på dine sider for å finne din tariffavtale