Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. KS er Fagforbundets motpart i lønnsoppgjørene for de kommuneansatte.

Oppgjøret i KS omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo. I tillegg kommer bedrifter og andre virksomheter med selvstendig medlemskap i KS. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for disse. I tillegg til Hovedtariffavtalen gjelder en egen avtale for selvstendige bedrifter innen energisektoren.

For ansatte i Bærum og Lørenskog gjelder egen tilpasningsavtale.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

 

Aktuelt

Vis alle
Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for...

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en...

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir...

Støtte til streikende energiarbeidere

Støtte til streikende energiarbeidere

Energiarbeiderne streiker på sjette uka for å beholde hviletida si - det blir fanemarkering onsdag 2. november klokka...

Energistreiken trappet opp

Energistreiken trappet opp

Fra mandag 24. oktober er streiken i kommunale - og fylkeskommunale energiverk trappet kraftig opp.

 Energistreiken trappes opp i dag, fredag

Energistreiken trappes opp i dag, fredag

Streiken for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk trappes opp fra i dag, fredag 30. september. Fagforbundet har streikende...

Mekling på overtid i energisektoren

Mekling på overtid i energisektoren

Meklingen for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk fortsetter på overtid. Følg med for oppdatert informasjon.

Mekling i KS-Bedrift Energi

Mekling i KS-Bedrift Energi

Plassfratredelsen ble levert 16. september, og meklingen foregår 21. og 22. september. En eventuell streik vil skje fra...

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene....

Suksess med elektronisk uravstemning!

Suksess med elektronisk uravstemning!

Når uravstemninga i kommuneoppgjøret er avslutta og stemmene ferdig telt opp, viser tallene at deltakelsen er fordobla siden...

Brudd i KS Bedrift

Brudd i KS Bedrift

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni....

Kort om området - resultat tariffoppgjøret 2016

Partene i KS – oppgjøret 2016 kom til enighet om et anbefalt resultat - som innebærer en fordeling over to år.

De viktigste elementene er:

  • Sentrale lønnstillegg fra kr 7 300 med virkning fra 1.mai
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % med virkning fra 1.mai
  • Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper
  • Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år
  • En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1.august 2017
  • Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra kr 21 til kr 26
  • Det er også avtalt generelle tillegg fra 1.august 2017.

Resultatet innebærer en harmonisering av lønnsnivåene mellom de ulike høyskolegruppene og lærergruppene.

Last ned tariffinfo1: Hovedpunktene i lønnsoppgjøret KS

Last ned tariffinfo2: med tabell for lønnstillegg og ny lønn fra 1.5.2016

Se protokoll med lønnstabeller

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00