Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. KS er Fagforbundets motpart i lønnsoppgjørene for de kommuneansatte.

Oppgjøret i KS omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo. I tillegg kommer bedrifter og andre virksomheter med selvstendig medlemskap i KS. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for disse. I tillegg til Hovedtariffavtalen gjelder en egen avtale for selvstendige bedrifter innen energisektoren.

For ansatte i Bærum og Lørenskog gjelder egen tilpasningsavtale.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

 

Aktuelt

Vis alle
Ja i uravstemningen i KS og bra deltakelse

Ja i uravstemningen i KS og bra deltakelse

87 prosent av medlemmene som uravstemte, sa ja til resultatet i hovedoppgjøret i KS. Deltakelsen holder seg stabilt høy med...

Godt oppgjør for KS Bedrift

Godt oppgjør for KS Bedrift

Lønnsoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i KS kom i havn i natt. Det ble et generelt tillegg på 9.800 kroner.

Enighet i kommuneoppgjøret

Enighet i kommuneoppgjøret

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte kom i mål ti minutter før fristen. – Vi er fornøyd med at alle...

Forhandler videre i KS

Forhandler videre i KS

LO Kommune mottok i dag tilbudet fra KS i tariffforhandlingene for kommuneansatte.

LO Kommune tallfester lønnskrav i kommuneoppgjøret

LO Kommune tallfester lønnskrav i kommuneoppgjøret

Lønnsforhandlingene for de ansatte i kommunene fortsatte i dag og LO Kommune overleverte sitt andre kravdokument. LO Kommune...

LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse

LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse

Tariffoppgjøret i kommunesektoren startet 11. april klokka 12.00. – Alle ansatte i kommunene gjør en viktig jobb og...

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Kommunenes arbeids­giver­forening, KS og arbeids­taker­organisasjonene er enig om å videreføre dagens...

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene...

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem...

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai....

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder...

Lønnsoppgjøret i kommunene

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune...

Kort om området - resultat tariffoppgjøret 2017

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00