Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Mer om området:

Lønn og rettigheter 2016 - 2018 (tariffavtalen)

 

Uloba er landets største og eldste erfarings- og kunnskapsbank på BPA (Borgerstyrt personlig assistanse).

Uloba handler om å skape en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Våre tjenester og unike kompetanse gir funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig ende funksjonshemmedes oppfatning av seg selv.

Uloba er bygget av funksjonshemmede, for funksjonshemmede. Vi er organisert som et samvirkeforetak, og eies av de samme menneskene som vi betjener. Vi har en målsetting om at minst 50 prosent av våre administrativt ansatte skal være funksjonshemmede - i dag er dette tallet 64 prosent.

Uloba er størst og eldst på Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge, og er arbeidsgiver for ca 5 000 assistenter over hele landet.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale