Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Mer om området:

Lønn og rettigheter 2016 - 2018 (tariffavtalen)

 

Uloba er landets største og eldste erfarings- og kunnskapsbank på BPA (Borgerstyrt personlig assistanse).

Uloba handler om å skape en verden der funksjonshemmede deltar på alle samfunnets arenaer. Det er et mål å gi funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. Ulobas politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv.

Uloba er størst og eldst på Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge, og er arbeidsgiver for ca 5 000 assistenter over hele landet.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale