Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Standardavtaler

Fagforbundet har inngått overenskomster med mange hundre enkeltvirksomheter som ikke har medlemskap i noen arbeidsgiverorganisasjon. Som basis for de fleste benyttes en standardoverenskomst utviklet av Fagforbundet.

I tillegg har forbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap utviklet en standard tariffavtale for barnehager til samme bruk. Begge avtalene er godkjent av LO.

Overenskomsten baserer seg innholdsmessig på KS-avtalen. Standard tariffavtale følger KS-avtalen når det gjelder fellesbestemmelser, men PBL-avtalens lønnsbestemmelser. Avtalene inneholder en likelydende tilpasset hovedavtale og fellesordningen mellom LO og NHO (AFP, Sluttvederlag og OU).

Inngåelse og reforhandling av tariffavtaler med enkeltvirksomheter gjøres av kompetansentrene.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale